Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

«ΝΗΦΑΛΙΩΣ» ΑΜΕΤΡΟΕΠΗΣ

 
 
Του θεολόγου  Ανδρέα Κυριακού

Ο ακαδημαϊκός διδάσκαλος  Μπελέζος στο άρθρο του «Νηφάλιες σκέψεις για τη συγκληθείσα στην Κρήτη Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθόδοξου Εκκλησίας» βάλλει επίσης εκ του συστάδην καταιγιστικώς, πλήν ασφαίρως, κατά των αντιτιθεμένων στο Κολυμβάριο, μιλώντας για «καχύποπτες και αντιφατικές φωνές … κατανοούμενες κατ’ αρχήν ως σπασμωδικές διεκδικήσεις ανοίκειας εξουσίας». 

Σχόλιο: Ο κύριος Καθηγητής θέλει να μας πει ότι ΟΥΔΕΙΣ πλην των επισκόπων έχει το δικαίωμα να εκφέρει γνώμην  περί θεμάτων πίστεως. Αυτό, για τους παροικούντας την Ιερουσαλήμ, προκαλεί τουλάχιστον θυμηδίαν. Τόσον αμύητος είναι ο ευπαίδευτος Θεολόγος κύριος Μπελέζος που αγνοεί ότι ουδεμία Συνοδος έχει ισχύν, αν δεν γίνει αποδεκτή από το λαό του Θεού, τουτέστιν από το πλήρωμα της Εκκλησίας; Πόσες φορές να υπενθυμήσουμε τη θέση των τεσσάρων Πατριαρχών (Κωνσταντινουπόλεως, Αντιοχείας, Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων) στη Σύνοδο του 1848; 

Οι φωνές των αντιτιθεμένων στο Κολυμβάριο, κατά τον κ. Μπελέζο, «αποδυναμώνονται πλήρως, όταν συγκριθούν με το ειρηνικό πνεύμα του Ευαγγελίου, με τον «κατ’ επίγνωσιν» ζήλον των Αγίων του Θεού και το διαλλακτικό ήθος των Πατέρων της Εκκλησίας, όταν αντιπαραβληθούν προς την ιστορική πορεία της Ορθοδοξίας, όταν παραβληθούν με την κοινή λογική». 

Εδώ ο Ελλογιμώτατος τα λέει έξοχα, πολύ ωραία, πλην όμως, αλλού έπρεπε να απευθυνθεί. Σε ποιους; Σ’ όλους εκείνους που στο Κολυμβάριο ΔΕΝ τόλμησαν ούτε καν να ψελλίσουν το ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΑΣΙ όπως έπρατταν διαχρονικά οι Σύνοδοι της Εκκλησίας. 

Κι επειδή θυμήθηκε, συν τοις άλλλοις, και τους Πατέρες της Εκκλησίας, του φέρνουμε στη μνήμη τη ρήση του Αγίου Μάξιμου του Ομολογητού: «Τας γενομένας Συνόδους η ευσεβής πίστις κυροί και η των δογμάτων ορθότης κρίνει τας Συνόδους». Αιδώς Αργείοι! Ποια Σύνοδος, άχρι του νυν, απέδωσε εκκλησιαστικότητα στους αιρετικούς; Κι έρχεται ο κύριος Μπελέζος να θέτει τη λέξη ληστρική σε εισαγωγικά!

Δεν υπάρχουν σχόλια: