Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017

Ὑπό ἀμφισβήτησιν κι ἀνατροπή οἱ ἔως τώρα κινήσεις παγκοσμιοποιήσεως;


«Ἡ πολιτικὴ Τρᾶμπ, ἐφ΄ ὅσον «τρέξῃ» στὴν οἰκονομία, ὁδηγεῖ ἀναπόφευκτα σὲ αὔξηση τῶν πληθωριστικῶν πιέσεων καὶ ταχυτέρα «σύσφιξη» τῆς νομισματικῆς πολιτικῆς ἀπὸ τὴν Fed.
Δηλώσεις Γιέλεν:
«Καθὼς ἡ οἰκονομία πλησιάζει τοὺς στόχους μας, εἶναι λογικὸ νὰ μειώνονται σταδιακὰ τὰ ἐπίπεδα νομισματικῆς στηρίξεως…»
Στὸ πλαίσιο αὐτὸ βλέπει ταχύτερες καὶ περισσότερες (μικρές) αὐξήσεις ἐπιτοκίων, μὲ τὸ μακροπροθέσμου διαρκείας ἐπιτόκιο, νὰ τείνῃ πολὺ πιὸ σύντομα στὸ 3%.
Οἱ πολιτικὲς Τρὰμπ μποροῦν νὰ λειτουργήσουν σὰν ἀπρόβλεπτος «πολλαπλασιαστής» στὴν ἀνοδικὴ τάση τῶν ἀμερικανικῶν ἐπιτοκίων.»
3% ἀμερικανικὸ ἐπιτόκιο σημαίνει:
Ἀδειάζει ὁ πλανήτης ἀπὸ διεθνὴ ἐπενδυτικὰ κεφάλαια, ποῦ στρέφονται πρὸς ΗΠΑ μεριά.
Σταματᾶ ὡς ἐκ τούτου ἡ αὔξησις χρέως τῶν ΗΠΑ καὶ ἡ κοπὴ χρήματος, δουλεύοντας μὲ λεφτὰ ἄλλων.

Σκληρὸ δολλάριο καὶ ἀκριβότερο χρῆμα, μὲ ἀντιστροφὴ παγκοσμίων ῥοῶν.
Ὑπερχρέωσις ἀναπτυσσομένων οἰκονομιῶν καὶ ἐπιχειρήσεων δανεισμένων σὲ δολλάριο ἐκτὸς ΗΠΑ.

Τὴν ΕΚΤ καὶ τὶς ὑπόλοιπες κεντρικὲς τράπεζες νὰ κόβουν ἀβέρτα χρῆμα μὲ δεδομένο ὅτι ἡ πλειονότης τῶν εὐρωπαικῶν κρατῶν δὲν ἀντέχει τὴν αὔξηση τῶν ἐπιτοκίων.
Ἐκεῖ ἐστόχευε καὶ ἡ δήλωσις Ντράγκι:
«Συνεχίζεται τὸ QE, μπορεῖ νὰ παραταθῇ καὶ νὰ αὐξηθῇ τὸ 2018.»
Ἡ ἰσοτιμία εὑρῶ δολλαρίου, πολὺ πιὸ σύντομα κάτω ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς ἀπολύτου ἰσοτιμίας καὶ τὸ ἄνοιγμα τῆς ψαλίδος, μεγαλώνει.
Ἀκριβὴ ἐνέργεια, ποὺ ὅμως δὲν θὰ ἐπηρεάση τὶς ΗΠΑ τόσο ἀρνητικά, ὅσο τὴν Εὐρώπη.
Τίθενται σὲ ἀμφισβήτηση καὶ μᾶλλον ὁδηγοῦνται σὲ ἀγνώστους ἀτραπούς, οἱ οἰκονομικὲς καὶ πολιτικὲς ἰσορροπίες τῆς τελευταίας ἑξαετίας, μαζὺ μὲ τὴν παγκοσμιοποίηση.
Ἐπιθετικὲς ἀμερικανικὲς ἐξαγορὲς στὸ ἐξωτερικὸ μὲ φθηνότερο κόστος.
Ἀκριβότερες ἀμερικανικὲς ἐξαγωγές, ποὺ ὁ Τρὰμπ θὰ προσπαθήση νὰ ἰσοσταθμίση τὸ κόστος διαφορᾶς, μὲ τὴν ἐσωτερικὴ ἀνάπτυξη.

Πάντα Κατερίνα

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

"3% ἀμερικανικὸ ἐπιτόκιο σημαίνει:
Ἀδειάζει ὁ πλανήτης ἀπὸ διεθνὴ ἐπενδυτικὰ κεφάλαια, ποῦ στρέφονται πρὸς ΗΠΑ μεριά."


Όταν ξεκίνησε η κρίση χρέους και η κατάρρευση των κρατικών ομολόγων κυρίως της Ελλάδας αλλά και άλλων χωρών του Νότου, όπως Ιταλίας, Ισπανίας κ.α.(μην ξεχνάμε και τους "οίκους αξιολόγησης" πόσο βρώμικο ρόλο έπαιξαν, όταν κατέταξαν την Ελλάδα στο επίπεδο της.. Ζιμπάμπουε όσον αφορά την φερεγγυότητά της και την δυνατότητα να πληρώσει μετά από 5 ή 10 χρόνια ή ακόμα και μετά από 6 ή 12 μήνες τα κρατικά της ομόλογα που έληγαν) τότε τα λεγόμενα επενδυτικά κεφάλαια στράφηκαν για σιγουριά στην Γερμανία παρά το αρνητικό επιτόκιο που είχε (!). Γιατί να το κάνει αυτό κάποιος όταν άλλων χωρών τα πενταετoύς ή δεκαετούς αποπληρωμής κρατικά ομόλογα έφταναν σε διψήφιο επιτόκιο απόδοσης;Φυσικά για λόγους ασφάλειας. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία της Γερμανίας μέσα σε όλα αυτά που έγιναν. Μάλιστα πολλοί οικονομολόγοι θεωρούν ότι όλα έγιναν γι΄αυτόν ακριβώς το λόγο.Γιατί αυτό εξασφάλισε κεφάλαια στην Γερμανία για τα οποία αντί να πληρώνει τόκους, την πλήρωναν κιόλας για να της τα δίνουν και έτσι μπόρεσε να χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις της με πολύ χαμηλά επιτόκια και να συνεχίζεται η ανάπτυξή της παρά την ύφεση στην οποία είχε πέσει σχεδόν όλη η Ευρώπη.
Αν τώρα ο Τραμπ ανεβάσει στο 3% το επιτόκιο τα συσσωρευμένα κεφάλαια του πλανήτη θα στραφούν προς τις ΗΠΑ και θα υπάρξουν πολλές επιπτώσεις (κάποιες αναφέρει το άρθρο).. "Είναι πολλά τα λεφτά Άρη.." Δεν είναι τυχαίος ο πόλεμος που έκανε το ευρωπαϊκό κατεστημένο στον Τραμπ.. Μένει βέβαια (πέρα από τις εικασίες) να δούμε τι ακριβώς θα γίνει..