Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

Πάλιν ὄψομαι ὑμᾶς καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία, καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ’ ὑμῶν

Τα λευκά παιδιά της Παναγίας στα λευκά!

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Πλυνείς με και υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι .....!