Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

Κατά του μεγάλου αιρετικού Ζηζιούλα!


Αποτέλεσμα εικόνας για ζηζιουλασ

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος περὶ τῆς κακοδοξίας περὶ «Πρώτου» τοῦ Ζηζιούλα καὶ τῶν περὶ αὐτὸν Οἰκουμενιστῶν!


Εἶναι γνωστὸν ὅτι ὁ μεγάλος αἱρετικὸς τῆς Ὀρθοδοξίας -ποὺ σ' αὐτοὺς τοὺς ἔσχατους καιροὺς μᾶς προέκυψε- ὁ μητροπολίτης Περγάμου Ἰωάννης Ζηζιούλας, προκειμένου νὰ κατοχυρώσει ἕνα "Πρωτεῖο" Οἰκουμενιστικῆς κοπῆς καὶ προελεύσεως, διαστρέφει τὰ πράγματα καὶ μᾶς διδάσκει τὴν κακόδοξη θεωρία ὅτι μέσα στὴν Ἁγία Τριάδα ἔχουμε «διαβάθμηση»! Εἶπε τὴν 23 Φεβρουαρίου 2008 στὴν Θεολογικὴ Ἀκαδημία Βόλου:
  «Ὁ πρῶτος λοιπὸν αὐτομάτως γεννᾷ τὴν Ἱεραρχία. Ὀντολογικὰ ἡ Ἱεραρχία ὑπάρχει καὶ στην Ἁγ. Τριάδα. Ἡ πηγή, ἡ Ἀρχή, εἶναι ὁ Πατήρ, ἀπὸ ’κεῖ πηγάζουν τὰ πρόσωπα τῆς Ἁγ. Τριάδος. Στὴν Ἁγία Τριάδα, λοιπόν, ἔχουμε μία διαβάθμιση, δὲν ἔχουμε αὐτόματη συνύπαρξη, ἀλλὰ ἔχουμε ὕπαρξη ἡ ὁποία μεταφέρεται ἀπὸ τὸν ἕναν στὸν ἄλλον. Ἐὰν βάλουμε τὰ πρόσωπα νὰ ἐμφανίζονται ἔτσι ταυτόχρονα, τότε καταργοῦμε τὴν ἔννοια τῆς αἰτιότητος. Ἡ αἰτιότητα δὲν εἶναι κάτι ποὺ μποροῦμε νὰ παραβλέψουμε».
     Πέρασαν ἀπὸ τότε 9 χρόνια. Ἐζητήθησαν ἐξηγήσεις γιὰ τὴν κακοδοξία αὐτὴ ποὺ μᾶς γυρίζει πίσω στὸν Ἀρειανισμό, ἀλλὰ δὲν ἀπάντησε. Τὸ τραγικὸ βέβαια εἶναι ὅτι οὔτε οἱ Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, στοὺς ὁποίους ἀπευθυνθηκαμε, πῆραν θέση. Οὐδεὶς πλέον ἐξ αὐτῶν ἐνδιαφέρεται γιὰ θέματα Πίστεως· ἀντίθετα καταστρώνουν σχέδια, πῶς θὰ φιμώσουν ὅσους μιλοῦν γι' αὐτά.
  Σήμερα, παραθέτουμε ἄλλο ἕνα κείμενο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ποὺ κι αὐτὸς ἀντικρούει τὰ ληρήματα τοῦ κ. Ζηζιούλα.
   Γρηγορίου Θεολόγου, Ὁμιλία ΛΔ΄, Εἰς τοὺς ἐλθόντας ἀπὸ τὴν Αἴγυπτον, Ἐργα 2, Πατερικαὶ Ἐκδόσεις "Γρηγόριος Παλαμᾶς".
πηγή

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Αυτά είναι τα αποτελέσματα της "θεο-λογικής" οδού, της σχολαστικής "θεολογίας" της Δύσης που στηρίζεται στη λογική. Λέει ο Ζηζιούλας ότι αν θεωρήσουμε ότι τα Πρόσωπα "εμφανίζονται" ταυτόχρονα, δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε την έννοια της "αιτιότητας", επομένως αφού [δεν μπορούμε να την παραβλέψουμε και] δεν μπορούμε διαφορετικά να την ερμηνεύσουμε καταλήγουμε ότι δεν εμφανίστηκαν ταυτόχρονα, και ότι δεν υπάρχει συνύπαρξη αφού γίνεται μεταφορά ύπαρξης από το Ένα Πρόσωπο στο Άλλο.
Είναι μια καθαρά δυτική ανθρωποπαθής σχολαστική "θεολογία" του γράμματος, μια "μαθηματική θεωρία" με κριτήρια και αποδείξεις. Δεν έχει σχέση με την αληθινή θεολογία που δίδαξαν οι Πατέρες.Ο Θεός είναι Άπειρος, Άναρχος, Ακατάληπτος, Απερινόητος, Υπερούσιος.. η αληθινή θεολογία είναι αποφατική, πέρα από τα ανθρώπινα όρια, κριτήρια, ερμηνείες και επιχειρήματα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει ότι ο Πατήρ είναι ο Νους που γεννάει τον Υιό-Λόγο (Χριστός, Θεού Δύναμη και Θεού Σοφία), και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα.
Όπως ένας άνθρωπος που έχει νου, λόγο (λογική και σοφία) και πνεύμα(φωνή, εκδήλωση του λόγου).Παρόλο που δεν υπάρχει αναλογία ανθρώπινων πραγμάτων με τα θεϊκά, χρησιμοποιεί όμως αυτές τις εικόνες. Και αυτά τα Τρία Είναι Υπερτέλεια Πρόσωπα και Υποστάσεις, με Κοινή Ουσία.
Πως είναι δυνατόν να υπήρξε ποτέ ο Πατήρ χωρίς τον Υιό; Το Ίδιο το Όνομά Του (Πατήρ) το αποδεικνύει. Ακόμα και ένας ανθρώπινος νους δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς λόγο. Αυτά τα Τρία Πρόσωπα είναι Ένας Θεός!
Ο Υιός γεννιέται ΑΧΡΟΝΩΣ, "ΠΡΟ ΠΆΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΙΏΝΩΝ", έξω από το χρόνο. Ο χρόνος έχει σχέση μόνο με την κτιστότητα, με ότι έχει αρχή. Ο Υιός είναι Συνάναρχος του Πατρός όπως και το Άγιο Πνεύμα. Είναι δυνατόν να υπήρξε ποτέ ατελής Θεός, δηλ. ο Πατήρ χωρίς Υιό-Λόγο ή Άγιο Πνεύμα;
Επίσης η έννοια της Ιεραρχίας που δίνει είναι πάλι ανθρωποπαθής με λογική ανθρώπινης εξουσίας και υπεροχής. Καμιά σχέση με την αλήθεια.Ο Θεός είναι η Άκρα Ταπείνωσις. Το Ένα Πρόσωπο δοξάζει το Άλλο, ο Κύριος δοξάζει τον Πατέρα, ο Πατήρ δοξάζει τον Υιό (ακούστηκε η Φωνή: εδόξασα και πάλιν θέλω δοξάσει), ο Παράκλητος δοξάζει τον Υιό και τον Πατέρα κ.ο.κ..
Οι Τρεις είναι Ένα. Η σειρά "Πατήρ Υιός Άγιο Πνεύμα" έχει σχέση μόνο με τα χαρακτηριστικά "Αγέννητον" "γεννητόν" και "εκπορευτόν". Τίποτα άλλο. Καμία σχέση με ανθρώπινες έννοιες εξουσίας, ή ανισότητας.

Ανώνυμος είπε...

πω πω ύφος Παρθενόπης που έχει στη φωτό ο ...σεβασμιώτατος.

Ανώνυμος είπε...

Ψιλοαλαζονικούλης φαίνεται στήν πραγματικότητα Έχει λίγο την μύτη προς τά πάνω !

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστούμε για σχόλιο 1:42.Μας βοηθάς!