Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης: Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος ; Επισημάνσεις καί Σχολιασμοί εν Συνειδήσει καί Αληθεία

Διαβάστε ολόκληρο το περιοδικό εδώ:
https://synaxiromion.files.wordpress.com//cebcceb5ceb3ceac…
http://online.fliphtml5.com/scwn/waci/#p=1

Δεν υπάρχουν σχόλια: