Παρασκευή 27 Μαΐου 2016

Σκέψεις με αφορμή κάποιες προτάσεις από το άρθρο του Δοσιθέου Τατάρνας
Η  «παρέμβαση» ασχετοσύνης και μπουρδολογίας του γέρο Δοσιθέου ΕΔΩ

Ἀναγινώσκων τὰ διάφορα δημοσιεύματα… ἐκ δηλώσεων «ὑπερορθοδόξων», «ζηλωτῶν» καὶ «στειροελλαδιτῶν» κατὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου…
Ομιλείς πάτερ έτσι για τον Λεμεσού Αθανάσιο; Μήπως για τον Ναυπάκτου Ιερόθεο; Μήπως για τον Κυθήρων Σεραφείμ; Πάτερ μου, αυτοί είναι επίσκοποι. Αυτοί έστειλαν στη σύνοδο τους τις αντιρρήσεις τους επισήμως.

Εσύ τι κάνεις; 
Τους κιτρινίζεις στις διαδικτυακές φυλλάδες χωρίς ίχνος θεολογικού επιχειρήματος; Από τα πολλά βιβλία μαγειρικής που έγραψες μήπως δεν είχες χρόνο να διαβάσεις την επιστολή Διονυσίου Αρεοπαγίτη προς Δημόφιλο; 

Για δες τι λέει λίγο!

Ταῦτα καὶ αὗται γέμουσι χολῆς… Οὐδὲν τὸ καλὸν εὑρίσκουσιν εἰς τὰς ἐνεργείας τοῦ Πατριαρχείου. Σκότος, νὺξ βαθεῖα, ἔρεβος. Πρὸς δὲ ἐπὶ τούτοις πτωχοπροδρομικὸς ἑλλαδισμὸς καὶ ἐκκλησιαστικὸς ἐπαρχιωτισμὸς ἐν πλειοδοσίᾳ.

Οι εκφράσεις σου είναι βαθεία ποιμαντική προσέγγιση προς τους μη έχοντες τον κοσμοπολιτισμό σου;… Εσύ ομιλείς ως πνεύμα ειρήνης;


 Η θεολογική αντίληψη του παπα Δοσίθεου είναι ότι το  νόημα των αντιδράσεων των κατ΄αυτόν «ζηλωτών» προκύπτουν από κόμπλεξ επαρχιωτισμού απέναντι στην φαναριώτικη κοσμοπολιτική ευρυχωρία… Τι κι αν έγραψαν οι άνθρωποι δεκάδες σελίδες τεκμηρίωσης… Όχι! Το πρόβλημα τους είναι η ελλαδική επαρχιωτίλα τους. 

Μιλάμε για ανάλυση βάθους…   

Ἐπεσκέφθην τὴν Βασιλεύουσαν Πόλιν ὡς ταπεινὸς καὶ εὐτελὴς προσκυνητὴς ἑκατὸν τεσσαράκοντα μίαν, καὶ εἰς τοὺς ἐκεῖ ἀπὸ τοῦ χρέους μὴ κινοῦντας οὐδ’ ἴχνος διέγνων κακοδοξίας.
⦁    Εκεί στο Φανάρι δεν σου είπαν ότι κοινωνούν ενίοτε τους καθολικούς;
⦁    Διάβασε λίγο την ομολογία πίστεως των Θυατείρων:
“When they are not near a Roman Catholic Church, Roman Catholics are permitted to receive the Holy Communion in Orthodox Churches; and the same is also extended to Orthodox when they are not near an Orthodox Church.” (p. 69)
The Greek version is as follows: “Επιτρέπεται εξ απόψεως Ρωμαιοκαθολικής να μεταλαμβάνουν εν καιρώ ανάγκης οι Ρωμαιοκαθολικοί εις Ορθοδόξους Εκκλησίας και οι Ορθόδοξοι εν καιρώ ανάγκης να μεταλαμβάνουν εις Ρωμαιοκαθολικάς Εκκλησίας.” (σελ. 209)
http://greekcatholicmalta.com/2013/09/the-thyateira-confession/

⦁    Στον εσπερινό της αγάπης του αη Γιώργη δεν βρέθηκες να δεις τους προτεστάντες και καθολικούς να μπαινοβγαίνουν από την ωραία Πύλη για να διαβάσουν το ευαγγέλιο; Για δες το τώρα https://www.youtube.com/watch?v=OPrpO3lX-LQ στο 1:10!!!!

⦁    Και άντε από την πολλή μαγειρική δεν είχες χρόνο να διαβάσεις τις κακοδοξίες των Φαναριωτών. Ούτε τις εικόνες είχες χρόνο να δεις;
⦁    Τον Προύσσης Ελπιδοφόρο τον είδες να φιλάει το χέρι του Πάπα Βενέδικτου;

 
⦁    Μήπως τον Περγάμου Ιωάννη τον είδες να φιλάει το χέρι του Πάπα Φραγκίσκου;
                        

Ἐπιθυμοῦσι τινες τῶν ἐθνοφυλετικῶν, τῶν ἐν ἀσφαλείᾳ καὶ  ἀσυδοσίᾳ οἰκούντων εἰς τὸν δύσμοιρον τοῦτον τόπον, ἵνα ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία ὑπνώττῃ, κοιμωμένη ἐπὶ τῶν δαφνῶν αὐτῆς, ἀκίνητος, ἀνενέργητος, «μαρμαρωμένη» ἐν θρύλοις καὶ μύθοις, ὡς ἄλλη «κοιμωμένη» τοῦ Γιαννούλη Χαλεπᾶ ἐν τῷ Α΄ Νεκροταφείῳ τῶν Ἀθηνῶν, ἄρα ὡς ὑπάρχουσα ἀλλὰ καὶ μὴ ὑπάρχουσα.
Δηλαδή; Η απαίτηση για αναγνώριση των συνόδων αγίου Φωτίου και ησυχαστικών, όπως έγραψε η Σερβική Εκκλησία σημαίνει ότι «ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία ὑπνώττῃ, κοιμωμένη ἐπὶ τῶν δαφνῶν αὐτῆς, ἀκίνητος, ἀνενέργητος, «μαρμαρωμένη» ἐν θρύλοις καὶ μύθοις»; 


Θρύλοι και μύθοι είναι παπά Δοσίθεε η υπακοή στην παράδοση των πατέρων; 

Οι πατέρες είναι οι θρύλοι και μύθολογίες του παρελθόντος; Η κίνηση της εκκλησίας ποια είναι; Να γίνουμε ένα με τους Ρωμαιοκαθολικούς; Πες μας εσύ τι πιστεύεις και μην κρύβεσαι πετώντας λάσπες!

Σκοπίμως συγχέοντες οἰκουμενικότητα καὶ οἰκουμενισμὸν ἐρεύγονται ἰὸν ἀσπίδων κατ’ αὐτῆς, ἐπιποθοῦντες ἢ τὴν αὐτῆς κατάκαυσιν ἢ τὴν κεφαλὴν ἐπὶ πίνακι, ἀγνοοῦντες οἱ τάλανες τί ἐστι Ἐκκλησιαστικὴ Ὀρθοδοξία, ἧς ἄνευ οὐδεὶς ἐξ ἡμῶν σώζεται· τί ἐστι Πατριάρχης· τί ἐστι Μεγάλη Ἐκκλησία· τί ἐστι ἑνότης Πίστεως ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ· τί ἐστι ὁδὸς πρὸς Φανάριον, συνέχοντες τὰ ὦτα, ἠθελημένως διαῤῥηγνύοντες τὰ ἰμάτια αὐτῶν, λιθοβολοῦντες μακρόθεν καὶ ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς.

⦁    Η οικουμενικότητα ποια είναι; Τα conne με USA και Τσίπρα και Ντόρα και κάθε λογής πολιτικό κόμμα της Ελλάδας; Με την μόνιμη καραμέλα της προάσπισης των δικαιωμάτων του Πατριαρχείου από το εχθρικό περιβάλλον;
⦁    Ή μήπως είναι κάθε προσευχητικός συσχηματισμός με τους πάντες;
⦁    Εσύ ξέρεις τι είναι η εκκλησιαστική ορθοδοξία; Μήπως νομίζεις και συ σαν τους εκκλησιολόγους του Φαναρίου, ότι όπως ο Πατήρ υποστασιάζει την Αγία Τριάδα, έτσι και ο επίσκοπος συνιστά την ορθοδοξία άνευ προϋποθέσεων;  

Τὰ ὅσα λέγονται καὶ γράφονται περὶ τῆς Παν­ορ­θοδόξου Συνόδου, ὑπερβαίνουσι τὰ λύματα τῶν ὀχετῶν πολλῶν μεγαλουπόλεων. Ἅμα τῷ ἀκούσματι αὐτῆς τῆς Συνάξεως, ἤρξαντο ἀναθεματίζειν καὶ κραυγάζειν «ἆρον, ἆρον», ῥίπτοντες τὰ ἱμάτια καὶ κονιορτὸν βάλλοντες εἰς τὸν ἀέρα, ποιοῦντες συστροφὴν καὶ λέγοντες μήτε φαγεῖν μήτε πιεῖν, ἕως οὗ ματαιώσωσι τὴν Σύνοδον.

Ωραία γλώσσα για τις επιστολές επισκόπων προς τη σύνοδο τους. Ωραίος σεβασμός στα θέσμια της εκκλησίας. Είναι κι αυτό κριτήριο ποιά ορθοδοξία καταλαβαίνεις… 

Εύγε!

Ἐνταῦθα καὶ δι’ ὅλα ταῦτα ἀπαιτεῖται οὐχὶ ἡ ἀναφώνησις «Ἔλεος!», ἀλλὰ τὸ «Κύριε ἐλέησον!» πεντακοσιοντάκις ὡς ἐν τῇ Ὑψώσει τοῦ Τιμίου Σταυροῦ...
Επιτέλους σε κάτι συμφωνούμε όλοι! Όντως το αναφωνούμε όλοι όσοι διαβάσαμε το άρθρο σου!

Γινώσκομεν ὅτι «δίκαιος ὡς λέων πέποιθε», διὸ καὶ πάντες οἱ ἐν τῇ Βασιλευούσῃ «οὐ φοβηθήσονται ἐν τῷ ταράττεσθαι τὴν γῆν, καὶ μετατίθεσθαι ὄρη ἐν καρδίαις θαλασσῶν». Μὴ λησμονῶμεν δ’ ὅτι ἡ ἐκ μέρους τῶν φωνασκούντων περὶ τῆς Ὀρθοδοξίας  ἀκατάσχετος στωμυλία καὶ ἀδολεσχία προσπαθεῖ ἀτέχνως ἵνα καλύψῃ διὰ τῆς χολῆς τὰ «χωλαίνοντα ἐπ’ ἀμφοτέραις ταῖς ἰγνύαις».

Ακατάσχετος στωμυλία καὶ ἀδολεσχία είναι όλα όσα μας είπες χωρίς ούτε ένα επιχείρημα! Ούτε ένα! Μόνο βερμπαλισμούς ψευτοπαπαδιαμαντικής υφής και ειρωνίες περί καταγωγής… Και τολμάς να κατηγορείς τους κατ΄εσέ κράζοντες αγωνιστές;
Ἡμεῖς οἱ ἐλάχιστοι καὶ οὐτιδανοί, οἱ μὴ γαυριῶντες ἐπιποθοῦμεν «ἀποθέμενοι πᾶσαν κακίαν, καὶ πάντα δόλον καὶ ὑποκρίσεις καὶ φθόνους καὶ πάσας καταλαλιάς» «ὡς ἀρτιγέννητα βρέφη τὸ λογικὸν καὶ ἄδολον γάλα» τὸ ἐκ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, «ἵνα ἐν αὐτῷ αὐξηθῶμεν εἰς σωτηρίαν».

«ἀποθέμενοι πᾶσαν κακίαν, καὶ πάντα δόλον καὶ ὑποκρίσεις καὶ φθόνους καὶ πάσας καταλαλιάς».

⦁    Διάβασε όλο το κείμενο που έγραψες.
⦁    Βρες τον ορισμό της καταλαλιάς, του φθόνου και της κακίας.
⦁    Πήγαινε και δείξε το κείμενο σου σε ένα άθεο και έλα να μας πεις αν επαληθεύει την πρόταση σου.
⦁    Μετά  ψάξε και τον ορισμό της υποκρισίας….

τὸ λογικὸν καὶ ἄδολον γάλα» τὸ ἐκ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας
Η μήτηρ εκκλησία αγαπητέ πάτερ είναι ο Χριστός. 

Ούτε η Κωνσταντινούπολη, ούτε η Ρώμη, ούτε η Ελλάδα, ούτε κανείς άλλος. 
Όλοι επαληθεύονται μόνο στο Χριστό, σε καμμία Κωνσταντινούπολη, σε καμμία Ρώμη, σε καμμία Ελλάδα εξ΄ορισμού. Εσύ κάθισε να τραφείς με μανία από την Κωνσταντινούπολη κατηγορώντας τους άλλους για εθνοφυλετισμό…

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ελπίζω στη μαγειρική να τα πηγαίνεις καλύτερα απ ότι στη θεολογική επιχειρηματολογία.Δηλαδή ΕΛΕΟΣ ΣΤ ΑΛΗΘΕΙΑ!!! 

τρελογιάννης

9 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

"Το πρόβλημα τους είναι η ελλαδική επαρχιωτίλα τους. Μιλάμε για ανάλυση βάθους… "

OΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ!

Ανώνυμος είπε...

Η γνωστή τους μέθοδος που μπαγιατεψε πλέον Προσπαθούν νά δημιουργήσουν αισθήματα κατωτερότητος στούς ακροατές Ταπείνωση έχουμε ,κατωτερότητα γιατί νά έχουμε Όποιος είναι ταπεινός δέν πάσχει από κόμπλεξ Κι άν είμαστε χωριάτες ,είμαστε αρχοντοχωριάτες καί δέν μυρίζουν τά χνώτα μας ξενηστικωμάρα σάν τά δικά τους ,που μετήλθαν την ιερωσύνη ως μοναδική ευκαιρία για νά πλουτίσουν καί νά επιδεικνύουν την γύμνια του βασιλιά Άντε παπά μου περιορίσου στη μαγειρική σου ! Αληθεια οι ίδιοι από που έλκουν την επιφανή καταγωγή τους ; Όσους οικουμενιστές γνωρίζω έχουν πολύ λαϊκή καταγωγή !

Ανώνυμος είπε...

Je suis trelogiannis !

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς αυτή είναι η φτώχια και η ένδεια γερονταδων ,μην εκπλησσόμαστε που και αγιορείτες εκτελούν «υπηρεσιες στη μητέρα εκκλησία» συμπροσευχομενοι ανερυθριάστος μετά παπικών και λοιπών..

αμ και κείνος ο παπα Βασίλης ο γοντικάκης οπου βρεθεί και όπου σταθει για την πανορθοδοξη μιλάει..
Δεν είναι τυχαίο ότι έκοψε επαφές με τον άγιο παισο εε
Θλίψει σου λέω ,αλλά ΖΕΙ ΚΥΡΙΟΣ

Ανώνυμος είπε...

ΕΛΕΟΣ πραγματικά. Ο μ.Χονγκ Κονγκ είπε τους μοναχούς "βολεμένους" στο ωραίο τους "ασκηταριό" και το πρόβλημά του ήταν αν πρέπει να φάνε οι Κινέζοι λάδι από ρύζι. Τον απασχολεί το επιμέρους και όχι τα μεγάλα και σοβαρά θέματα, ο παγκόσμιος συγκρητισμός, η ισοτιμία αλήθειας-ψεύδους, σε αντιστοιχία με την εξομοίωση σωστού-λάθους της πολιτικής ορθότητας με πρόσχημα τα ανθρώπινα δικαιώματα μειονοτήτων.
Αυτός εδώ ο μοναχός εκτός των άλλων που επισημαίνει ο Τρελογιάννης, ταυτίζει την εκάστοτε Ιεραρχία της εκκλησίας με την "γυνή την περιβεβλημένη τον ήλιον" (όπως λέει στο κείμενό του).. Δηλ. σαν να μας λέει ότι ο εκάστοτε Πατριάρχης η Ιεράρχης έχει το αλάθητο.
Αλάθητο δεν υπάρχει στην Ορθοδοξία.Το αποδεικνύει εξάλλου η εκκλησιαστική ιστορία. Όλα κρίνονται από την συνείδηση του πιστού λαού. Απλά το πρόβλημα είναι ότι αυτός ο λαός έχει ελαττωθεί πολύ. Ποσοτικά και ποιοτικά. Δυστυχώς!

Ανώνυμος είπε...

ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ ΚΥΡΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ ΤΙ ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕ.

ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΓΕΛΙΟ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ "ΚΙΝΕΖΟ" ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ.... ΧΑΧΑΧΑΧΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

http://apologitikaa.blogspot.com.cy/


π. Θεογνώσιος

Ανώνυμος είπε...

Πες τα βρε τρελογιαννη..να αγιασει το στομα σου ανθρωπε μου,ευτυχως γινονται πλεον ευκολα αντιληπτοι αυτοι που ειναι στη γραμμη του Πατριαρχη απο την ορολογια τους,αλανθαστο κριτηριο για αυτους ομως παραμενει ο Χριστος,η Αγια Γραφη,οι Πατερες ,οι Αγιοι μας που τους ελεγχουν και με επιχειρηματα οχι γενικα,σχετικα,αοριστα...

Ανώνυμος είπε...

Τρελλέ μου εσύ τά έγραψες αυτά μεγάλε μου ; Από τον περασμένο Μάιο ξεχάσαμε και τά ίδια τά δικά μας σχόλια που αναγνωρίσαμε ......Είμαστε για αλτσζgzjxάιμερ κατ΄ ευθείαν .....

Ανδρέας είπε...

Και να δείτε ότι όταν είδα το βιβλίο του μου έκανε εντύπωση πώς είναι δυνατόν ένας μοναχός να προωθείται ως κοσμικός φαγοποιός και συγγραφέας. Και πριν αλέκτωρ λαλήσει τρεις, ελάλησε υπέρ του Πατριάρχη. Τίποτε δεν είναι τυχαίο στην ζωή. Όσοι επιδιώκουν την προβολή και τα χρήματα στην παρούσα ζωή δεν μπορεί να διακατέχονται από το Ορθόδοξο πνεύμα. Αγπαητέ Τρελο-Γιάννη, ευχαριστούμε!