Κυριακή 5 Ιουλίου 2015

Ἄν κάνεις καλό στὸν διάβολο, ἐκεῖνος ὡς ἀνταμοιβή θὰ σὲ πάει ἀπευθείας στὴν κόλαση.

 Τσεχικό ρητό

Δεν υπάρχουν σχόλια: