Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

Η ΟΞΕΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΤΙΣ!

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΩΝ ΑΣΕΒΩΝ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΗΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ 


 ΕΙΣ. ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ»: «ὀξεία ἀνωμαλῖτις» (κατὰ σοφὸν Ἁγιορείτην) δὲν εἶναι μόνον τὴν Εὐρώπη ποὺ ἔχει κατακλύσει. Ἔχει εἰσορμήσει ἐπιθετικὰ καὶ στοὺς ἱερότερους χώρους…!

.              Δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο τὸ γεγονὸς τῆς Γιουροβίζιον 2014. Ἡ συγκεκριμένη παρουσία ποὺ κέρδισε τὴν πρώτη θέση εἶναι ἀκριβῶς τὸ σῆμα κατατεθὲν τῆς Νέας Εὐρώπης. Τῆς Εὐρώπης ὅπως ἔχει διαμορφωθεῖ τὰ τελευταῖα χρόνια μὲ τὴν αἵρεση, τὴν ἀποστασία καὶ τὴν ἀκολασία. Ὅπως ἔλεγε καὶ ὁ ἅγιος Νικόλαος ὁ Βελιμίροβιτς, «ἡ Εὐρώπη μισεῖ τὴν παρθενίαν». «Ἔχει χάσει τὸν Χριστό της» (ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς).
.             Ἔρχεται λοιπὸν σήμερα στὸ συγκεκριμένο ἐκεῖνο χρονικὸ σημεῖο τῆς φανερώσεως τῆς ἀναισχυντίας ἐνώπιον ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων, στοὺς ὁποίους τεχνηέντως προβάλλεται ὁ νέος εὐρωπαϊκὸς ἄνθρωπος: ὁ ἑρμαφρόδιτος. Μία «μίξις ἄμεικτος» καὶ ἕνα «τέρας ἀλλόκοτον». Κάτι ἄγνωστο στὴν ἁγία Γραφὴ καὶ τὴν Ἐκκλησία. Ἕνα λάθος μίγμα. Ἕνα τρίτο εἶδος, τὸ ὁποῖο δὲν συναντιέται πουθενὰ μέσα στὴ φύση. Οὔτε σὲ ἀνθρώπους οὔτε σὲ ζῶα. Πιθανὸν σὲ τερατογενέσεις ἐπιστημονικῆς ἐρεύνης καὶ καταγραφῆς.
.             Δὲν εἶναι δὲ καθόλου τυχαῖο τὸ γεγονός, πρῶτον μέν, τοῦ ὀνόματος ποὺ ἐπέλεξε τὸ συγκεκριμένο πρόσωπο γιὰ τὸν ἑαυτό του, τὸ ὁποῖο ὄνομα κατὰ τὶς πληροφορίες συναποτελεῖται ἀπὸ τὴν ὀνομασία τῶν γενετησίων μελῶν καὶ τοῦ ἄνδρα καὶ τῆς γυναίκας καὶ δεύτερον, διότι καὶ στὸ παρελθὸν φάνηκε ὅτι μὲ τὴ Γιουροβίζιον δοκιμάζονται οἱ ἀντοχὲς τῆς δῆθεν χριστιανικῆς Εὐρώπης καὶ προωθοῦνται τὰ νέα σατανικὰ σχέδια καὶ οἱ νέοι τρόποι ὑπάρξεως, παρουσίας, συμπεριφορᾶς καὶ ζωῆς μέσῳ τῆς μουσικῆς.
.             Αὐτὰ εἶναι τὰ νέα ὑλικὰ ποὺ χτίζεται ὁ νέος κόσμος. Κυρίαρχο ἡ ὁμοφυλοφιλία. Ἡ κατάργηση πάνω στὴν πράξη τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ. Μάλιστα δὲ σὲ συνδυασμὸ μὲ ὑπονοούμενα καὶ ἐπικλήσεις εὐθεῖες ἢ πλάγιες πρὸς τὸν ἑωσφόρο
.             Στὴν Εὐρώπη σήμερα ἐπικρατοῦν τυπικὰ μὲν οἱ λαοθάλασσες τοῦ Βατικανοῦ, οὐσιαστικὰ δὲ ἡ πλημμυρίδα τοῦ μουσουλμανισμοῦ, τὰ ὑπόγεια καὶ ὁ σκοτεινὸς κόσμος τῶν στοῶν καὶ τῶν λεσχῶν, ὁ σατανισμὸς καὶ ἡ ὁμοφυλοφιλία. Ἰδοὺ ἡ Εὐρώπη «ὡς λευκὴ δαιμονία» πλέον (ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς).
.             Αὐτὸ δὲ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀντιχρίστου ποὺ τείνει συνεχῶς ὑποστηριζόμενο καὶ αὐξανόμενο ἀπὸ τὴ βοήθεια καὶ προβολὴ τῆς διεθνοῦς τῶν ἀσεβῶν, προωθεῖται καὶ σὲ κάθε χώρα τῆς ΕΕ. Μέσα ἀπὸ συγκεκριμένους ἀνθρώπους καὶ συγκεκριμένα κανάλια. Ὁ παραδοσιακὸς χριστιανὸς τῆς γηραιᾶς ἠπείρου αἰσθάνεται τελείως ἀδύναμος νὰ προστατέψει πλέον τὴν οἰκογένειά του καὶ τὰ παιδιά του μπροστὰ σ᾽ αὐτὸ τὸν κατακλυσμὸ τῆς διαστροφῆς μέσα ἀπὸ τὴν παντοδυναμία τῆς εἰκόνας καὶ τῆς τηλεόρασης.
.             Ἀσφαλῶς τὰ πρόσωπα εἶναι ἱερὰ καὶ ἀπαραβίαστα καὶ ὅλοι στεκόμαστε μπροστὰ στὸν Δημιουργό μας, τὸν Νομοθέτη καὶ τὸν Κριτή μας. Οἱ ἐνέργειες ὅμως καὶ οἱ πράξεις, καὶ ὄχι κάποιες ἰδέες – καὶ μάλιστα οἱ δημόσια γινόμενες – κρίνονται, ὄχι ἀπὸ ἐμπάθεια, ἀλλὰ μὲ βάση τὴν ἁγία Γραφὴ καὶ τὴν Ἱερὴ Παράδοση, προκειμένου νὰ διασφαλισθεῖ τὸ λογικὸ ποίμνιο καὶ ἡ νέα γενιὰ ἀπὸ ἀλλότριες τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ νοοτροπίες καὶ μόδες.
.             Ὅταν λοιπὸν τὴν συγκεκριμένη συμπεριφορὰ ποὺ ἑκατομμύρια τηλεθεατῶν παρακολούθησε ἀπὸ τοὺς τηλεοπτικοὺς δέκτες καὶ τὴν ὁποία ἕνας ὁλόκληρος λαός, ὁ αὐστριακός, τὴν πανηγύρισε, ὁ Θεὸς τὴ θεωρεῖ «βδέλυγμα», δηλ. σίχαμα καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὁ ἱδρυτὴς τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ, διαβεβαιώνει ὅτι μεταξὺ αὐτῶν ποὺ δὲν θὰ κληρονομήσουν τὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν εἶναι καὶ οἱ «ἀρσενοκοῖτες», πὼς λοιπὸν θὰ σιωπήσει ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Ὀρθοδοξία μπροστὰ σ᾽ αὐτὸν τὸν ἐξευτελισμοῦ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου; Ὅπως μιλάει γιὰ τὴν αἵρεση, γιὰ νὰ προφυλάξει τὸν κόσμο ἀπὸ τὴν πλάνη, ἔτσι ὁμιλεῖ καὶ γιὰ τὴν ἀνωμαλία, γιὰ νὰ προφυλάξει τοὺς ἀνθρώπους, τὰ μέλη της, ἀπὸ τὴ διαστροφή.
.             Ἡ αἵρεση, ὡς πλάνη τοῦ λογικοῦ καὶ δαιμονικὴ εἰσήγηση ἑνὸς ἄλλου Εὐαγγελίου, καὶ ἡ ἁμαρτία, ὡς παρὰ φύση κατάσταση στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, μαζὶ βεβαίως μὲ τὴν ἀσυγχώρητη ἁμαρτία τῆς ἀμετανοησίας, ὁδηγοῦν κατευθείαν στὴν Κόλαση. Σαφέστατα ὅλοι ἔχουν δικαίωμα στὴ μετάνοια, γιὰ τὴν ὁποία ὀφείλουμε νὰ ἐλπίζουμε γιὰ ὅλους τους κατοίκους τοῦ πλανήτη μας. Ἐδῶ ὅμως ἔχουμε μία προπαγάνδα ἑνὸς ἄλλου τρόπου ζωῆς, ἀγνώστου στὸ Εὐαγγέλιο. Δὲν μποροῦμε αὐτὸ νὰ τὸ ἀφήσουμε ἔτσι.
.             Τὸ κακὸ ὅμως εἶναι ὅτι καὶ ἐδῶ ἐν Ἑλλάδι, μὲ τέτοια παράδοση, συγκεκριμένα κανάλια περιλαμβάνουν στὸ πρόγραμμά τους ἀνθρώπους, συγκεκριμένους τηλεπαρουσιαστές, ἐκκρεμοῦς φυλικῆς ταυτότητας καὶ ἔτσι εἴτε τὸ θέλουν εἴτε ὄχι προωθοῦν, ὅπως καὶ μὲ συγκεκριμένα προγράμματα καὶ ἐκπομπές, ἐμμέσως τὴν ὁμοφυλοφιλία.
.             Εἶναι δυνατόν, οὔτε γιὰ ἀστεῖο νὰ τὸ διανοηθεῖ κάποιος, νὰ μιμοῦνται ἐνδυματολογικὰ καὶ φωνητικά, μὲ παρουσία, ἔκφραση καὶ στάση, ἄνδρες, νεαρὰ ἄτομα, τραγουδίστριες, ἢ κοπέλες κάποιους τραγουδιστές, καὶ αὐτὸ νὰ θεωρεῖται τέχνη καὶ πολιτισμός; Αὐτὸ εἶναι ἐνσυνείδητη ἐνέργεια καὶ ἐπιλογή, προκειμένου νὰ περάσει τὸ μήνυμα τῆς ἀποδοχῆς τῆς λεγομένης διαφορετικότητας. Κάτι παρόμοιο μὲ αὐτὸ ποὺ γίνεται μὲ τὶς τούρκικες σειρές, γιὰ νὰ προετοιμαστεῖ τὸ ἔδαφος τῆς νέας συμβίωσης, ἴσως καὶ ἀναβίωσης μίας νέας ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας.
.             Ἀκριβῶς γι᾽ αὐτὸ τὸ λόγο, γιὰ τὴν ξεκάθαρη καὶ διαχρονικὴ διάκριση τῶν φύλων καὶ τῶν ρόλων τῶν φύλων, ἡ Ἁγία Γραφὴ δὲν ἐπιτρέπει τὴν παρένδυση, δηλ. τὴν ἐναλλαγὴ γυναικείων καὶ ἀνδρικῶν ἐνδυμάτων. Γιὰ νὰ κρατήσει διακριτοὺς τοὺς ρόλους τῶν δύο φύλων καὶ δεδομένη τὴ σύνθεση τῆς οἰκογένειας. Γι᾽ αὐτὸ τὸ λόγο ὁ Θεὸς ἔκαψε «ἐν πυρὶ καὶ θείῳ», μὲ φωτιὰ καὶ θειάφι, τὰ Σόδομα καὶ τὰ Γόμορρα, μὴ ἀνεχόμενος τέτοια διαστροφὴ μέσα στὴ Δημιουργία Του καὶ γιὰ αἰώνιο παράδειγμα καταδίκης της. Διότι μὲ αὐτὰ καὶ αὐτὰ ἰδοὺ ποὺ φτάσαμε: καὶ στὴν ὁμόφυλη οἰκογένεια, καὶ στὴν υἱοθεσία τῶν παιδιῶν ἀπὸ μία τέτοια οἰκογένεια, καὶ στὶς ἐγχειρήσεις ἀλλαγῆς φύλου καὶ στὴν ἐπαίσχυντη πράξη τῆς ὁμοφυλοφιλίας καὶ στὶς ἀρρώστιες καὶ τελικὰ στὴ νεκρὴ θάλασσα. Διότι κάθε ἁμαρτία, ἰδιαίτερα ὅμως ἡ διαστροφὴ καὶ ἡ ἀνωμαλία, ὁδηγοῦν στὴ νέκρωση τῆς ψυχῆς καὶ στὸν αἰώνιο χωρισμὸ ἀπὸ τὸν Θεό, ἂν δὲν ὑπάρξει ἔγκαιρη καὶ ἔμπρακτη μετάνοια. Εἶναι ἀρρώστια καὶ πάθος ψυχῆς ἡ ὁμοφυλοφιλία, ὄχι λάθος τῆς φύσης ἢ ὀργανικὸ πρόβλημα, γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ Ἁγία Γραφὴ τὴν καταδικάζει, ἀλλὰ καὶ κάθε σοβαρὸ κράτος πρέπει νὰ προστατέψει τὸ θεσμὸ τῆς οἰκογένειας, τὸ κύτταρο τῆς κοινωνίας, ἀπὸ αὐτὸν τὸν ὄλεθρο.

πηγή:«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ»

Δεν υπάρχουν σχόλια: