Δευτέρα 14 Απριλίου 2014

Ο ΧΟΤΖΑΣ ΠΟΥ ΕΙΔΕ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΨΕ. Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

 Τό γιο Φς μφανίζεται μέ τήν πίκληση ρθοδόξου ρχιερέως (το Πατριάρχου εροσολύμων το ναπληρωτο του). σάκις πεχείρησαν νά τό ζητήσουν τερόδοξοι (αρετικοί), Καθολικοί καί ρμένιοι πέτυχαν. Συγκεκριμένα τό τος 1101μ.Χ., ο Λατίνοι τότε πού ο γιοι Τόποι εχαν περιέλθει στούς Σταυροφόρους δέν μπόρεσαν νά λάβουν τό γιο Φς, παρά τίς προσευχές καί τίς τελεσθεσες λιτανεες πού καμαν πό τό Μεγάλο Σάββατο, μέχρι τό πρωΐ τς Κυριακς το Πάσχα. Τό γιο Φς « μφανίσθηκε» ταν πεχώρησαν ατοί, στούς ναπομείναντες λληνες, ο ποοι προσευχήθηκαν μέ πίστη καί γέμισαν λο τό Ναό. Τότε, μέ λλαλαγμούς τρεξαν ο Λατνοι καί το πραν πό τούς λληνες, ταπεινωμένοι. κτοτε, τελετή το γίου Φωτός καί πί τν Σταυροφόρων κόμη, παρέμεινε ς καθαρά λληνική τελετή (Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου στορία τς κκλησίας εροσολύμων, σελ. 426, 427).
    πίσης, ργότερα, δέν μποροσαν νά λάβουν το γιο Φς καί ο ρμένιοι (Μονοφυστες). Τό τος 1579μ.Χ. ο ρμένιοι δωροδόκησαν τους Τούρκους πού κατεχαν τά εροσόλυμα καί τό Μεγάλο Σάββατο εσλθε στόν Πανάγιο Τάφο δικός τους Πατριάρχης νά πάρει τό γιο Φς. τσι, ο ρθόδοξοι μέ τόν Πατριάρχη λθαν καί μειναν ξω πό τό Ναό τς ναστάσεως, στήν γία Αλή. λύπη τους ταν μεγάλη, γι ατό προσεύχονταν στόν Κύριο μέ πολύ πόνο. ρθόδοξος Πατριάρχης καθόταν περίλυπος μπροστά στήν ριστερή μαρμάρινη κολώνα τς Πύλης το Ναο. ν τ μεταξύ, ντός το Ναο Πατριάρχης τν ρμενίων καί ο ρμένιοι προσεύχονταν καί παρακαλοσαν τόν Κύριο νά λάβουν τό γιο Φς, λλά δυστυχς τοτο δέν μφανιζόταν. Στό πέναντι τζαμί, ταν νεβασμένος γιά νά κάνει τή συνηθισμένη προσευχή ραβας Χότζας μίρης Τούνομ. ξαφνα μως, τό γιο Φς, «σχίζει» τήν κολώνα, πού ταν μπροστά στόν λληνα Πατριάρχη καί μφανίζεται θαυμαστά πρός μεγάλη χαρά τν ρθοδόξων. Χότζας βλέποντας το παράδοξο ατό γεγονός καί γιά νά προλάβει τό ραο οράνιο φς, πεσε κάτω καί δέν παθε τίποτα. Και ν ταν ταν στόν μιναρέ μνοσε τον λλάχ, τώρα ρχιζε να φωνάζει τι Χριστός εναι Θεός ληθινός και τι Ατόν πρέπει να προσκυνομε. Ο Τορκοι, κούγοντας τόν Χότζα νά κηρύττει τόν Χριστό, ντί το λλάχ, τόν πιασαν καί τόν σκότωσαν (τόν καψαν). Τό νωτέρω θαμα συνέβη στίς 18 πριλίου το 1579 μ.Χ. πί Σουλτάνου Μουράτ καί Πατριάρχου εροσολύμων Σωφρονίου το Δ΄. πό τότε σουλτανικό φιρμάνι ρισε τι μόνον ο ρθόδοξοι λληνες να μεταδίδουν τό γιο Φς.
     Μάρτυρας μίρης Τούνομ γίασε και ς μήν ταν Χριστιανός, διότι βαπτίσθηκε στό αμα το μαρτυρίου. Τεμάχια τν ερν λειψάνων του ερίσκονται γιά προσκύνημα στή γυναικεα Μονή τς Μεγάλης Παναγις εροσολύμων, πού κτισε γία Μελάνη. ερά κολνα, πού «διερράγη» πό τό γιο Φς σώζεται μέχρι σήμερα, μαυρισμένη λλά καί εωδιάζουσα. μες ο ρθόδοξοι, πρίν μπομε στό Ναό τς ναστάσεως, τήν σπαζόμεθα, στή σχισμή γιά ελογία.


      Εναι τό πρτο θαμα μέ το ποο μς ποδέχεται Θεάνθρωπος στό Γολ γοθ Του καί στόν Πανάγιό Του Τάφο, να θαμα συγκλονιστικό καί συνεχές.
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: