Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2013

Ὅπως ὁ ἥλιος εἶναι φῶς στὸ σῶμα, ἔτσι καὶ ἡ προσευχή εἶναι φῶς στὴν ψυχή

 Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

Δεν υπάρχουν σχόλια: