Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

Αντίσταση στον νόμο κατά της Κυριακής
     Μέ ἕνα καθαρά ψυχρό ἐπαγγελματικό ὑπολογισμό οἱ 52 βουλευτές τοῦ θερινοῦ τμήματος τῆς βουλῆς, μέλη τῆς κυβερνήσεως, καί μέ σωρεία ἕωλων ἐπιχειρημάτων ψήφισαν τήν κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς. Ἑνός θεσμοῦ πού τιμοῦν ἐπί 2.000 χρόνια οἱ Χριστιανοί ὡς ἐντολή τοῦ Θεοῦ, καί ὁ ὁποῖος ἔχει καθιερωθεῖ ἐπίσημα πρίν ἀπό 17 αἰῶνες ἀπό τόν Μέγα Κωνσταντῖνο.
        Οἱ 52 αύτοί ἀντιπρόσωποι τοῦ λαοῦ τόλμησαν νά ὑψώσουν τό ἀνάστημά τους ἀπέναντι στό θεϊκό νόμο καί μέ τήν ψῆφο τους νά καταφέρουν ἐν ψυχρῷ πενήντα δύο θανάσιμα πλήγματα στόν ἱερό θεσμό προσφέροντάς τον θυσία στόν νέο μεγάλο «θεό» τῆς Εὐρώπης καί τοῦ κόσμου: τόν μαμωνά, τό χρῆμα!  Ὁ ἁρμόδιος μάλιστα ὑφυπουργός ἔφτασε στό σημεῖο νά ἐπικαλεστεῖ τόν λόγο τοῦ Κυρίου: «Τό Σάββατον διά τόν ἄνθρωπον ἐγένετο, οὐχ ὁ ἄνθρωπος διά τό Σάββατον», προκειμένου νά προπαγανδίσει τό ἐγχείρημα τοῦ ὑπουργείου του. Τό ἔλεγε αὐτό ἀγνοώντας ἐντελῶς τό νόημα τῶν λόγων τοῦ Κυρίου, τό ὁποῖο κατά τούς εἰδικούς ἑρμηνευτές εἶναι: 

Ὁ θεσμός τοῦ Σαββάτου ἔγινε γιά τόν ἄνθρωπο, γιά νά τοῦ παρέχεται ἀνάπαυση μέν ἀπό τούς κόπους τῶν ἄλλων ἡμερῶν, εὐκαιρία δέ γιά τήν πνευματική του ἀνύψωση. Γιά νά ἐπιδίδεται σέ εὐχαριστία καί δοξολογία τοῦ Θεοῦ καί σέ ἔργα ἐξαγιαστικά τῆς ψυχῆς του. Καί δέν ἔγινε ὁ ἄνθρωπος γιά τό Σάββατο, γιά νά δουλεύει ὡς φοβισμένος σκλάβος σ’ ἕνα νεκρό καί ξηρό τύπο. Ὥστε τό Σάββατο (ἡ Κυριακή) ὁρίστηκε πρός εὐεργεσίαν τοῦ ἀνθρώπου.
      Καί τά ἔλεγε αὐτά ὁ κ. ὑφυπουργός ὄχι μόνο ἀγνοώντας ἐντελῶς τό καθαυτό νόημα τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί τήν ὥρα πού μέ τό ἀντίχριστο νομοθέτημά του κατέλυε ἐν ψυχρῷ τόν αἰώνιο Νόμο τοῦ Θεοῦ, ὑπέγραφε τόν «θάνατο τοῦ ἐμποράκου» καί ὁδηγοῦσε σέ ἐξόντωση τήν παραδοσιακή ἑλληνική οἰκογένεια.
      Πρός τί λοιπόν ἡ ἁγιογραφική ἐπίκληση; Ἦταν ἀρκετό ὁ κ. ὑφυπουργός νά ὁμολογήσει ὠμά, ὅπως ἔπραξε τήν ἴδια ἐκείνη περίοδο ἄλλος συνάδελφός του, ὅτι ἁπλῶς ἐκτελεῖ ἐντολές ξένων κέντρων πού ἐπηρεάζουν ἀποφασιστικά τούς κυβερνῶντας τή χώρα μας.
       Λυπούμαστε βαθύτατα γιά τό θλιβερό κατάντημα τῶν κυβερνητῶν μας.
    Ἀλλά τό θέμα δέν τελειώνει ἐδῶ. Ὁ νόμος προβλέπει ὅτι τίς τελικές ἀποφάσεις γιά τήν ἐφαρμογή τοῦ νόμου σέ κάθε περιφέρεια θά τίς λάβουν οἱ κατά τόπους αἱρετοί ἀντιπεριφερειάρχες.
  Εἶναι λοιπόν στό χέρι ὅλων μας, στό χέρι τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ, τοῦ καθενός μας, νά ἀπαιτήσουμε ἀπό τούς ἀντιπεριφερειάρχες νά ἐκδώσουν ἀρνητικές ἀποφάσεις.
     Ἐμπρός, χωρίς καθυστέρηση! Νά ξεκινήσει τώρα ἡ ἀντίσταση! Μέ τήν ἀπειλή καταψηφίσεώς τους στίς ἐρχόμενες ἐκλογές νά ἀπαιτηθεῖ ἀπό τούς ἀντιπεριφερειάρχες νά μήν ἐγκρίνουν τήν κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς, πού ἀντιστρατεύεται στό θεϊκό νόμο καί ἐξουθενώνει τόν ἄνθρωπο.
     Ὁ καθένας μας ἄς ἀναλάβει τώρα τίς εὐθύνες του ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων! Ἀλλά καί τοῦ αὔριον τῆς πατρίδος μας.
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ»

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: