Κυριακή, 23 Ιουνίου 2013

Ἔργον ἐκπεράνας, εὔφρανε φίλους, πνοῇ βιαίᾳ, καὶ πυρὸς γλωττήμασι, νείμας τὸ Πνεῦμα Χριστός, ὡς ὑπέσχετο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: