Σάββατο 4 Αυγούστου 2012

Αὐτὴ μοῦ φαίνεται ὅτι εἶναι πράγματι ἡ τέχνη τῶν τεχνῶν καί ἡ ἐπιστήμη τῶν ἐπιστημῶν, ἡ ἀγωγή τοῦ πιὸ ποικίλου καὶ πολυτρόπου ζώου, ποὺ εἶναι ὁ ἄνθρωπος.

  Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια: