Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024

παπα-Δημήτρης Γκαγκαστάθης. Η μαρτυρία εγγάμων κληρικών στην κοινωνία

 Ομιλητής: π. Σταμάτης Σκλήρης

Δεν υπάρχουν σχόλια: