Τρίτη 18 Ιουνίου 2024

Ποτέ μην εγκαταλείπεις την ελπίδα

 Μπορεί να είναι εικόνα δέντρο

Δεν υπάρχουν σχόλια: