Κυριακή 26 Μαΐου 2024

Αγίου Σωφρονίου * Κάποτε ἕνας προσκυνητής στό Ἅγιο Ὄρος ἔθεσε σέ πολλούς Γέροντες τό ἐρώτημα: ''Τί εἶναι σπουδαιότερο στή ζωή μας'';

 

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο και κείμενο
Ὅλοι τοῦ ἀπαντοῦσαν:
''Εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ˙ ν’ ἀγαπᾶς τόν Θεό καί τόν πλησίον σου''.
Σκέφθηκε:
''Δεν ἔχω ἀγάπη οὔτε γιά προσευχή οὔτε γιά τόν Θεό οὔτε γιά τούς ἄλλους. 
Τί νά κάνω;''.
 Καί ὕστερα μόνος του ἀποφάσισε: ''Θα ἐνεργῶ σάν ἄν εἶχα αὐτή τήν ἀγάπη''.
Τριάντα χρόνια ἀργότερα τό Ἅγιο Πνεῦμα τοῦ ἔδωσε τή Χάρη τῆς Ἀγάπης.