Τετάρτη 29 Μαΐου 2024

Η Μαρία Καρυστιανού συγκλόνισε στην παράσταση του Λαζόπουλου

2 σχόλια:

ἐμπεσῶν εἰς λάκκον τις είπε...

... ἡ ἀλήθεια,
σταυρωμένη ὅπως πάντα...

νὰ περιφέρεται... ἀπὸ τὸν Ἄννα στὸν Καϊάφα

ἐλπίζοντας πὼς στὸ τέλος... δὲν μπορεῖ...

οἱ εκπρώσωποι τοῦ διεθνικοῦ νόμου (καὶ τῆς τάξης)

οἱ Πιλᾶτοι

θὰ τὴν δικαιώσουν....

(ἀφοῦ τὸ..." Καίσαραν ἐπικαλοῦμαι"
δὲν ἰσχύει πλέον...

τοῦ Καίσαρος πλέον κεκρυμμένου

καὶ... ἀ φ α ν ο ῦ ς...

Άγνωστος είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.