Σάββατο 2 Μαρτίου 2024

Ἀληθινοὶ θεολόγοι στὴν Ἐκκλησία εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ μισοῦν τὸν ἑαυτὸ τους (τὰ πάθη τους). Ἂν δὲν μισήσει κανεὶς τὸν ἑαυτὸ του ἕως θανάτου, δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι μαθητὴς τοῦ Χριστοῦ καὶ διδάσκαλος τοῦ λαοῦ.

 Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία. 

Άγιος  Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ