Σάββατο 2 Μαρτίου 2024

Καιρὸς νὰ ποῦμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, γιὰ τοὺς ὁμοφυλόφιλους.

 Ὁ Καπουτζίδης βρῆκε τὴν εὐκαιρία ὡς σχολιαστὴς τῆς Eurovision, ἑνὸς σόου ποὺ τὸ βλέπουν ἑκατομμύρια Ἕλληνες κάθε χρόνο καὶ εἰδικὰ ὅλα τὰ  παιδιά, χωρὶς ἐξαίρεση, νὰ μᾶς πεῖ δημοσίως ὅτι εἶναι  «ἀδελφὴ» καὶ μάλιστα «καλὴ ἀδελφή». Λὲς καὶ μᾶς νοιάζει. Ἐκεῖνον μόνο νοιάζει νὰ μᾶς τὸ πεῖ.

Ἀπὸ τότε, δὲν ἀφήνει εὐκαιρία νὰ μᾶς πεῖ χίλιες δυὸ ἀνοησίες γιὰ τοὺς ὁμοφυλόφιλους, ὅπως αὐτὸ ποὺ εἶπε, ότι δῆθεν «ἄν ἕνας ὁμοφυλόφιλος ἀνακαλύψει τὸ φάρμακο γιὰ τὸν καρκίνο, θὰ εἶναι πιὸ κάτω ἀπὸ ἕναν δολοφόνο» ! 

Εἶναι ἀσύλληπτων διαστάσεων, ἐλεεινὴ καὶ χυδαία ἡ προπαγάνδα ποὺ κάνει. Κάτι τέτοιες συμπεριφορὲς ἔκαναν τὸν κόσμο νὰ δώσει τὴν ἔννοια ποὺ ἔδωσε στὴν λέξη «πο@στιά».

Οι Ἕλληνες σεβόμαστε τὸν ἄνθρωπο ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς προτιμήσεις του. Ὅσο δηλητήριο καὶ νὰ χύσουν οἱ  Καπουτζίδηδες, θὰ ἔπρεπε νὰ εἴμαστε ὑπερήφανοι ὡς οἱ πιὸ προοδευτικοὶ Εὐρωπαίοι στὰ θέματα αυτά. Χωρὶς ὑπερβολή. Και χωρὶς εἰσαγωγικά.

Τὶς ἐποχὲς ποὺ οἱ Ἄγγλοι κυνηγοῦσαν μέχρι θανάτου τὸν μέγα ἐπιστήμονα Alan Turing ἀκριβῶς ἐπειδὴ ἦταν ὁμοφυλόφιλος, στὴν Ἑλλάδα :

1. Ὁ μεγαλύτερος Ἕλληνας συνθέτης, ὁ Μάνος Χατζιδάκις, ἦταν γνωστὸ σὲ ὅλους ὅτι ἦταν ὁμοφυλόφιλος. Ὅλοι τὸν ἀγαποῦμε, τὸν τιμοῦμε καὶ τὸν  θαυμάζουμε μέχρι σήμερα. Μάλιστα, τοῦ ἐπετράπη νὰ υἱοθετήσει καὶ ἔναν γιό.

2. Ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους Ἕλληνες ποιητές, ὁ Κωνσταντίνος Καβάφης, ἦταν γνωστὸ σὲ ὅλους πὼς ἦταν ὁμοφυλόφιλος. Ὅλοι τὸν ἀγαποῦμε, τὸν τιμοῦμε καὶ τὸν θαυμάζουμε μέχρι σήμερα.

3. Ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους Ἕλληνες ζωγράφους, ὁ Γιάννης Τσαρούχης, ἦταν γνωστὸ σὲ ὅλους πὼς ἦταν ὁμοφυλόφιλος. Μέρος τῆς περίφημης γενιᾶς τοῦ 30, ποὺ ἀνέδειξε τὴν ἑλληνικότητα. Ὅλοι τὸν ἀγαποῦμε, τὸν τιμοῦμε καὶ τὸν θαυμάζουμε.

4. Ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους ἀνθρώπους τοῦ θεάτρου, ὁ Κάρολος Κούν, ἦταν γνωστὸ σὲ ὅλους πὼς ἦταν όμοφυλόφιλος. Ἐπίσης μέρος τῆς γενιᾶς τοῦ 30. Ὅλοι τὸν ἀγαποῦμε, τὸν τιμοῦμε καὶ τὸν θαυμάζουμε.

5. Ἀνεξαρτήτως πολιτικῶν πεποιθήσεων, ἕναν πολιτικὸ ὀνομάσαμε «Ἐθνάρχη» τὸν Κωνσταντίνο Καραμανλῆ. Ἦταν γνωστὸ (σχεδὸν) σὲ ὅλους πὼς ἦταν ὁμοφυλόφιλος. Ἀσχέτως πεποιθήσεων ὅλοι οἱ Ἕλληνες τὸν τιμοῦν καὶ τὸν σέβονται γιὰ ὅσα ἔκανε. Ὅσοι πάλι τοῦ κάνουν κριτική, τὴν κάνουν γιὰ τὴνν πολιτική του καὶ ὄχι γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία. Οὔτε ποὺ τοὺς περνάει ἀπὸ τὸ μυαλό.

Καὶ ὅλα αὐτά, τὶς σκληρὲς ἐποχές, ποὺ ἄλλες κοινωνίες καὶ ἄλλες χώρες, τοὺς ἐκδίωκαν μέχρι ἐξευτελισμοῦ ἢ καὶ θανάτου, ὅπως εἶπα.

Τί ὅμως δὲν ἔκαναν ὅλοι αὐτοί ; Δὲν ἐξευτέλισαν τὸν ἐαυτό τους. Δὲν προσπάθησαν νὰ ἐευτελίσουν τοὺς Ἕλληνες γιὰ νὰ ἰκανοποιήσουν τὶς δικές τους ἀνασφάλειες. Ἔκαναν τὴ ζωή τους ὅπως ἤθελαν, τὴν τέχνη τους, δὲν τοὺς ἐνόχλησε κανείς. Καὶ ὅλοι τοὺς σεβάστηκαν καὶ τοὺς ἀγαποῦσαν γιὰ τὸ ἔργο τους.  Χωρίς κανεὶς ποτὲ νὰ τοὺς  κρίνει οὔτε ἀρνητικά, οὔτε θετικὰ γιὰ τὴν σεξουαλικότητά τους. Οὔτε νὰ τοὺς κατηγορήσει για κάτι, ἔχοντας αὐτὸ στὸ μυαλό τους, οὔτε νὰ τοὺς ἐκθειάσει περισσότερο ἀπὸ ὅσο τοὺς ἄξιζε, ἔχοντας αὐτὸ στὸ  μυαλό τους.

Ἀναρίθμητα τὰ παραδείγματα.

Γι' αὐτὸ λοιπόν, Γιῶργο Καπουτζίδη, κόψε τὶς ἀνοησίες. Τὸν δικό σου ἀνασφαλὴ ψυχισμὸ  ἐκφράζεις μόνο. Τίποτα ἄλλο. Πολλὰ μᾶς τὰ εἶπες.

Κι ἐσένα, Γιῶργο Καπουτζίδη, σὲ ἀγαπήσαμε, σὲ σεβαστήκαμε καὶ σὲ θαυμάσαμε γιὰ τὸ δικό σου καλλιτεχνικὸ ἔργο. Καὶ ναί, γνωρίζαμε ἀπὸ τότε τὴν ὁμοφυλοφιλία σου. Ὅταν ὅμως ἄρχισες νὰ κάνεις στρατευμένη τέχνη, καὶ ὅταν πῆρες ἀμπάριζα νὰ βρίζεις δημοσίως ὅλον τὸν κόσμο γιὰ νὰ βγάλεις τὰ ἀπωθημένα σου, μᾶς ἀναγκάζεις νὰ ἀποσύρουμε τὴν ἀγάπη καὶ τὸν σεβασμό, στὸ πρόσωπό σου.

Καὶ ἐπειδὴ αὐτὲς τὶς ἡμέρες, βγαίνει πολὺ χολὴ γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν πίστη, θὰ πῶ τὸ ἐξῆς : ὀ λόγος πού, εἴτε συνειδητὰ εἴτε ἀνεπίγνωστα, εἴμαστε, πράγματι, ἀνεκτικοί (πάρα τὰ ὅσα πιστεύεις καὶ θέλεις μὲ τὸ ζόρι νὰ μᾶς κάνεις νὰ πιστέψουμε κι ἐμεῖς) εἶναι, ὅτι ἔχουμε μάθει, ἀπὸ τὴν θρησκευτική μας παράδοση, νὰ διαχωρίζουμε τὸ πρόσωπο ἀπὸ τὴν πράξη. Αὐτὸ λέει η Θεολογία μας.

 Ἀνδρέας  Σταλίδης

7 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Από το αρχικό κείμενο: «ἄν ἕνας ὁμοφυλόφιλος ἀνακαλύψει τὸ φάρμακο γιὰ τὸν καρκίνο, θὰ εἶναι πιὸ κάτω ἀπὸ ἕναν δολοφόνο».

Τις σπουδαίες και μεγάλες ανακαλύψεις, τις ΔΙΝΕΙ ο ΙΔΙΟΣ ο ΘΕΟΣ στους κατάλληλους επιστήμονες και ερευνητές (οι οποίοι προωθούν το σχέδιο του Θεού, ΧΩΡΙΣ να το γνωρίζουν οι ίδιοι), για το καλό του λαού και για να δοξάζεται ο Θεός (και αυτό γίνεται για το καλό του λαού).

Εάν περιμένουν οι αμετανόητοι ομοφυλόφιλοι ότι θα ανακαλύψουν το φάρμακο του καρκίνου, θα περιμένουν μερικές χιλιάδες χρόνια ακόμα.

Ένα πολύ γνωστό ιστορικό παράδειγμα ενός ανθρώπου που υπηρέτησε το σχέδιο του Θεού, υπήρξε ο όντως μεγάλος επιστήμονας Galileo Galilei (είχε ΔΥΟ κόρες του Μοναχές μέσα σε Μοναστήρι). Αυτός ο όντως σπουδαίος επιστήμονας, κυνηγήθηκε με δαιμονική λύσσα από το κατεστημένο της εποχής του.

ORTHODOXIA ORTHO είπε...

Είναι αυτό που λένε πολλοί "Εξαρτάται πως βλέπει κανείς"...

Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν ανήκουν σε αυτο τον τρόπο ζωής κ όμως συμφωνούν με όσα εκείνοι θέλουν στη ζωή.

Ας πούμε οι Άγγελοι βλέπουν όσο η φύση τους μπορεί να χωρέσει. ενώ οι Αρχάγγελοι αυτό που μπορουν.οι Θρόνοι και οι Κυριότητες,βλέπουν περισσότερο από τα πρώτα τάγματα των Αγγέλων,αλλά δεν έχουν πλήρη θεωρία ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ.

Η ΓΡΑΦΗ λέει ότι κανείς δεν έχει δει ΤΟΝ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ.και άλλου ότι Ο ΥΙΟΣ ΜΟΝΟ ΒΛΕΠΕΙ ΤΟΝ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ,
στους ανθρώπους,στον βαθμό που ο καθένας μπορεί να ΤΟΝ ΧΩΡΕΣΕΙ.

Επομένως μιλάνε για κάτι άλλο επειδή οι σχέσεις γίναν κάτι άλλο*


Άλλωστε κατέβηκε Ο ΥΙΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΣΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΓΕΣ.
Μήπως ήθελε Ο ΚΥΡΙΟΣ από μίσος να μη βλέπουνε πολλοι;
Υποτίμησαν πολλοί την ευεργεσία!
Ποια είναι η ευεργεσία;
Η υιοθεσία.
Και σε αυτή την αγία υιοθεσία ερχόμαστε επειδή το θέλουμε,ΕΠΕΙΔΗ ΜΑΣ ΕΠΛΑΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ.
Ο διάβολος δεν είναι ο φυσικός πατέρας των ανθρώπων,αλλά γίνεται πατέρας με απάτη.

Μακάρι να μείνουμε σταθεροί και εδραιωμένοι ως το τέλος,προσδοκώντας να αξιωΘουμε να Τον ατενίσουμε καθώς εστί Α Ιώ.3-2)

ORTHODOXIA ORTHO είπε...

Όσο αφορά για το πολυτάλαντο ,την εξυπνάδα που δίνει Ο ΘΕΟΣ σε όλους,το λέγει η γραφή για ΤΟΝ Πατέρα ΤΟΥ ότι Εκείνος είναι ο Οποίος ανατέλλει τον ήλιο για δίκαιους και άδικους και βρέχει για αγαθούς και πονηρούς.Μτθ.5-45).

Κιεμεις στις ομιλίες πηγαίνουμε επειδή θέλουμε να τις ακούσουμε για να μάθουμε περισσότερα ,διότι έτσι μας αποκαλύπτεται κ μέσω της Γνώσης.

Δεν αδικεί κανέναν Ο Κύριος!!

Ανώνυμος είπε...

Δεν ξέρω αν θα γίνει φέτος η Eurovision για να γουστάρει ο καπουστίδης, χλωμό το βλέπω, μου μυρίζει πυρηνική γόμωση...

Ανώνυμος είπε...

«Όλοι τον αγαπούμε τον τιμούμε και τον θαυμάζουμε» γράφετε σε πολλές περιπτώσεις των απαυτών ανθρώπων.

Συγνώμη, αλλά δεν «τιμούμε και θαυμάζουμε». Μπορεί να τους αγαπάμε ως συνανθρώπους και γενικά να ευχόμαστε για την μετάνοια και σωτηρία τους, αλλά τιμούμε και θαυμάζουμε τους Αγίους της Εκκλησίας μας.

ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ είπε...

Αφού λες οτι εισαι χριστιανή πρεπει νασαι προσεκτική στο τι διαβαζεις να το κατανοεις και ναχεις μια μεγαλη καρδια να χωρανε ολες οι ψυχουλες μεσα αλλα οχι οι αμαρτιες τους..Η μιζερια που βγαζει ο λογος σου μας θλίβει.

Ανώνυμος είπε...

Ποσο κριμα: ο παππους πρωτοπαλικαρο του Κισα Μπατζακ και ο εγγονος πρωτοπαλικαρο του ερμαφροδιτου ΛΟΑΤ "θεου".....