Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

"Η αμαρτία είναι πάντοτε έγκλημα κατά της αγάπης του Πατρός. Εκδηλώνεται ως απομάκρυνση από τον Θεό και ως στροφή της θελήσεως προς τα πάθη. Η μετάνοια συνδέεται πάντοτε με την εγκράτεια από τις αμαρτωλές τάσεις. Καί έξω από τον Χριστιανισμό διεξάγεται αγώνας ενάντια σε κάποια πάθη, και στον ανθρωπισμό παρατηρείται η προσπάθεια γιά την υπερνίκηση της μιάς η της άλλης φαυλότητας. Εφόσον όμως απουσιάζει η επίγνωση της βαθύτερης ουσίας της αμαρτίας, δηλαδή της υπερηφάνειας, και εφόσον η ρίζα αυτή του κακού παραμένει ακατάβλητη, η τραγικότητα της ιστορίας δεν θα παύσει να εντείνεται".

 Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο


Από το βιβλίο "Οψόμεθα τον Θεόν καθώς εστί",
Αρχιμανδρίτου Σωφρονίου του Εσσεξ