Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Ὁ ΓΕΡΟ-ΓΙΩΡΓΗΣ καὶ οἱ γάμοι των σοδομοφίλων

1 σχόλιο:

ἐμπεσῶν εἰς λάκκον τις είπε...

...μία μικρή ἀστοχία...

ἀπό τὸν σ τ ό χ ο μας,
ποὺ εἶναι ἡ ὁλόϕωτη γειτονιά
τῶν ἀσωμάτων
καὶ ἡ συμϕιλίωσή μας μὲ τὸν Δημιουργό τῆς ζωῆς μας

καὶ Ζ ω ή μας

στὴν μαυρίλα τῆς αἰώνιας
-ἀ ν ι κ α ν ο π ο ί η τ η ς-

μανίας ...

μιά...μικρή ἀστοχία...(;)