Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023

Ήταν μία περίοδος, που με απασχολούσε πάρα πολύ το μέγα πρόβλημα του θανάτου, σε σημείο που να το σκέφτομαι συνεχώς. Πήγα λοιπόν, μία ημέρα στον Γέροντα και του ζήτησα να μου εξηγήσει τί είναι ο θάνατος. Γέλασε και μου είπε: Μα δεν υπάρχει θάνατος!

 Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "DEATH DOES NOT EXIST. DO NOT FEAR DEATH."

~ Άγιος Πορφύριος καυσοκαλυβίτης

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Τα λόγια του Αγίου Πορφυρίου για τον θάνατο (και όχι μόνο αυτά για τον θάνατο), τα ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ (και δεν τα ακούν απλά στα αυτιά τους ή δεν τα διαβάζουν απλά στα μάτια τους), όσοι έχουν μια (κατά το δυνατόν) καλή προσωπική σχέση με τον προσωπικό αληθινό Θεό της Εκκλησίας.

The Cave Dweller είπε...

https://www.msn.com/el-gr/news/other/%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%BD-%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CE%B1%CE%B1%CE%B4%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7-%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD-%CE%BF%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%87%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%B5%CE%B4%CE%B5/ar-AA1kQNOK?ocid=mailsignout&pc=U591&cvid=b06459c0b6c74887a47be2655604d2e0&ei=10

Ιωάννης Τσιλιμιγκάκης είπε...

Βίον ἀγαπήσας τὸν ἐν Χριστῷ, Πορφύριε θεῖε, ἀπηρνήσω ἀπὸ παιδός, κόσμου τὰ ἡδέα, δραμὼν ἐν εὐφροσύνῃ, καὶ ἔρωτι ἐνθέῳ, εἰς Ὄρος Ἅγιον.

Ζήσας ἐν τῷ μέσῳ μαρτυρικῶν, Πορφύριε πόνων, οὐκ ἐπαύσω δοξολογῶν, τῆς τρισυποστάτου, Θεότητος τὸ κράτος, ὑφ’ ἧς ἐμαρτυρήθης, ἀνὴρ παντέλειος.

Τὸν σημειοφόρον τε καὶ σοφόν, μύστην τῶν ἀῤῥήτων, καὶ πατέρα πνευματικόν, κλέος τὸ τοῦ Ἄθω, φωστῆρα οἰκουμένης, Πορφύριον τὸν θεῖον, πόθῳ τιμήσωμεν.

Ἦχος πλ. α´. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Πορφυρίου τὴν μνήμην ἀνευφημήσωμεν, σημειοφόρου ὁσίου καὶ ἀπλανοῦς ὁδηγοῦ, καὶ ποιμένος ὀρθοδόξων οὐρανόφρονος, ὅτι πρεσβεύει ἐκτενῶς, τῷ Θεῷ ὑπὲρ ἡμῶν, μεγίστῃ ἐν παῤῥησίᾳ, ὅπως τύχωμεν σωτηρίας, τῆς αἰωνίου ἐν τῇ ἄνω Σιών.

Ἦχος γ´. Θείας πίστεως.
Πλήρης Πνεύματος, τοῦ παναγίου, ὤφθης ἔτεσιν, ἐν τοῖς ἐσχάτοις, ἐξαστράπτων ταῖς βολαῖς τῶν θαυμάτων σου, καὶ τῇ ἀγάπῃ σου θάλπων τὰ τέκνα σου, καὶ τοὺς προστρέχοντας πάντας τῇ σκέπῃ σου· ὅθεν ἅγιε, σημειοφόρε Πορφύριε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

The Cave Dweller είπε...

https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/60268-oikoumenikos-patriarxis-i-enotita-pou-epizitoyme-kathistatai-epeigousa-anagki

Υγ: Πέρα από τις συνήθεις εμετικές οικουμενιστικές-αιρετικές αθλιότητες του Αρχοντώνη...Η τελευταία φράση του κειμένου αποτελεί βλασφημία του Αγίου Πνεύματος δημοσίως.