Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023

Πρέπει οι ακροαταί να είναι εκπαιδευμένοι στις Γραφές, και να κρίνουν αν τα λεγόμενα των διδασκάλων, είναι σύμφωνα με τις Γραφές...

 
Κι όσα είναι ξένα να τα αποβάλλουν, και εκείνους που επιμένουν σ’ αυτά, να τους αποστρέφωνται δυνατά...
 Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία. 
~ Άγιος Βασίλειος ο Μέγας

1 σχόλιο:

ἐμπεσῶν εἰς λάκκον τις είπε...

...ἡ Θεία Πρόνοια φρόντισε

καὶ μᾶς δόθηκε ἡ εὐκαιρία,

νὰ ἐξοικοιωθοῦμε μὲ τὸ γράμμα καὶ τὸ πνεῦμα τῶν Γραφῶν

ἀπό φωτισμένους παπᾶδες,
ποὺ κρατοῦσαν ζωντανό
ὡς λειτουργοί τοῦ ὑψίστου
τὸ...
ὡς "πυρός φ λ ό γ α "
χάρισμα, τῆς ἱερωσύνης τους...

και...
ὅσο διαφυλάξαμε καὶ ἀξιοποιήσαμε αὐτήν τὴν εὐκαιρία

πολύ ὡφεληθήκαμε
καὶ ἀπό πολλά...τοξικά

καὶ...τάχα κανονικά...

κρατηθήκαμε μακρυά

ἔχοντας
αὐτόν τὸν ὑγιῆ
"φόβο ποὺ φυλάει τὰ ἕρμα"

κατὰ τὸν σοφό μας λαό...!