Κυριακή 4 Ιουνίου 2023

Ιωήλ το ανάγνωσμα

 Μπορεί να είναι απεικόνιση

Και μετά από αυτά θα χύσω το Πνεύμα μου πάνω σε κάθε άνθρωπο!Και θα προφητέψουν οι γιοί σας και οι κόρες σας και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία από εσάς θα δούν όνειρα και οι νεότεροι ανάμεσα σας θα δούν οράματα!Και μάλιστα πάνω στους δούλους και τις δούλες μου θα χύσω από το Πνεύμα μου και θα προφητέψουν! Και θα δώσω σημεία απάνω, στον ουρανό! Και σημεία κάτω πάνω στην γη! Αίμα και φωτιά και ατμίδα καπνού!Ο ήλιος θα μεταστραφεί σε σκοτάδι, και η σελήνη σε αίμα, πριν ακόμα έρθει η Ημέρα Κυρίου, η μεγάλη και η επίσημη!Και θα ισχύει αυτό: Όποιος επικαλεστεί το όνομα Κυρίου, ΘΑ ΣΩΘΕΙ!
Η Πεντηκοστή, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Prado 1596

1 σχόλιο:

Νικόλαος Κόλλιας είπε...

Καὶ δόξα Θεοῦ τοῦ ᾿Ισραὴλ ἀνέβη ἀπὸ τῶν Χερουβὶμ ἡ οὖσα ἐπ᾿ αὐτῶν εἰς τὸ αἴθριον τοῦ οἴκου......

Αποδ.⤵
Η ένδοξος λάμψις του Θεού του Ισραήλ, που ευρίσκετο επάνω εις τα Χερουβίμ, έφυγεν από αυτά και ήλθεν στο κατώφλιον του ναού. Ο Κυριος εκάλεσε τον άνδρα, ο οποίος εφορούσε τον ποδήρη χιτώνα και έφερε γύρω από την μέσην του την πολύτιμον ζώνην,
και του είπε· “πέρασε δια μέσου της Ιερουσαλήμ και θέσε σημείον (♰) εις τα μέτωπα των ανδρών, οι οποίοι στενάζουν και κραυγάζουν με ψυχικήν οδύνην, δι' όλας τας παρανομίας, που διαπράττονται μέσα εις την πόλιν”.

Ιεζεκιήλ
Κεφ.9(Θ) 3-4

Ελθέ! Και σκήνωσον εν ημίν...