Τρίτη 6 Ιουνίου 2023

Νὰ ξέρατε πόσο χαίρεται τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, πόσο εὐφραίνεται μὲ ἀπερίγραπτη χαρὰ ὅταν βρίσκει ψυχὲς ἁγνές, ποῦ ἔχουν ἀνοιχτὲς τὶς πόρτες τῆς ψυχῆς τούς, ποῦ τὸ νοσταλγοῦν!

Μπορεί να είναι εικόνα ορίζοντας 
 
 Σ’ αὐτὲς φτιάχνει τὸ κατοικητήριὸ Του μὲ μιὰ κραυγὴ χαρὰς καὶ τοὺς χαρίζει τὶς πλούσιες δωρεὲς Του. Μπαίνει μέσα τοὺς σὰν φωτιά, γιὰ νὰ κατακάψει καὶ τὰ τελευταῖα ὑπολείμματα τῆς ἁμαρτίας σὰν φῶς, γιὰ νὰ τοὺς φωτίσει μὲ τὸ οὐράνιο φῶς ποῦ δὲ σβήνει ποτὲ σὰν θέρμη, γιὰ νὰ τοὺς ζεστάνει μὲ τὸ θεῖο πῦρ τῆς ἀγάπης, μ’ ἐκεῖνο ποῦ θερμαίνονται κι οἱ χορεῖες τῶν ἀγγέλων στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
 
Ἅγιος Νικόλαος Αχρίδος

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: