Σάββατο 3 Ιουνίου 2023

Προφητείας Ιωήλ το ανάγνωσμα_ «…και δώσω τέρατα εν τω ουρανώ άνω και σημεία επί της γης κάτω» και φωτιά και καπνούς. Ο ήλιος θαμπώνει από τη στάχτη και το φεγγάρι σαν αίμα, «πριν ελθείν την ημέραν Κυρίου την μεγάλην και επιφανή».

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο
 
Και θα γίνει έτσι. Καθένας που θα επικαλεσθεί το όνομα Κυρίου, θα σωθεί.
Στις αυλές σου Κύριε οι πιστοί, γόνατα ψυχής και σώματος κλίνουμε, και ανυμνούμε Σε τον άναρχο Πατέρα και τον συνάναρχο Υιό και το σύμμορφο Πανάγιο Πνεύμα, που φωτίζει και αγιάζει τις καρδιές μας

1 σχόλιο:

Νικόλαος Κόλλιας είπε...

☦ Αμήν, ναι έρχου, Κύριε Ιησού ⍕