Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023

Ο εμός πόθος, η καύσις της εμής καρδίας, ο θείος μου έρως ο φλογίζων τα σπλάχνα μου διαρκώς, είναι πώς να σωθούν ψυχαί. πώς να προσφερθούν εις τον γλυκύτατον Ιησούν μας θυσίαι λογικαί.

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο και κείμενοΟσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: