Τετάρτη 31 Μαΐου 2023

Βασιλεύ ουράνιε / Θρασύβουλος Στανίτσας

Το Δοξαστικό των αίνων Κυριακής της Πεντηκοστής ψάλλει ο Θρασύβουλος Στανίτσας. Μια ιδιαίτερα σπάνια ηχογράφηση των αρχών της δεκαετίας του ‘60, η οποία, σύμφωνα με ατεκμηρίωτες μέχρι στιγμής πληροφορίες, αποτελεί μέρος των μαθημάτων που ο Στανίτσας παρέδιδε στον Βασίλειο Εμμανουηλίδη στην Πόλη. Αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε τόσο από την ποιότητα της φωνής, παραπέμπει σε νεότερη ηλικία, όσο και από την επιλογή των θέσεων στο συγκεκριμένο δοξαστικό, μοιάζει ελάχιστα με τις θέσεις που καθιέρωσε να ψαλεί κατόπιν στην Αθήνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: