Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

Χίλιοι άνθρωποι, χίλια θελήματα. Χίλιοι άγγελοι , ένα θέλημα:Πως να αρέσουν στον Θεό!

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία. 
"Πολλοί προσέρχονται στον ενάρετο βίο, λίγοι όμως δέχονται το ζυγό του. Διότι στους βιαστές ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών «και βιαστές αρπάζουν αυτήν», όπως λέει ο Ευαγγελικός λόγος. Βία ονόμασε ο Κύριος την άσκηση του σώματος και της ψυχής, που υπομένουν θεληματικά οι μαθητές του Χριστού, επειδή αρνούνται τα δικά τους θελήματα και τηρούν όλες τις εντολές του Χριστού. "
Μέγας Βασίλειος

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: