Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

Ένα ἀκόμη ἑωσφορικῆς οἴησης παραλήρημα,τοῦ «Πάπα τῆς Ἀνατολῆς»

Καί μιά πού ἀναφέρθηκα σέ πρόσφατη ἀνάρτηση στό νέο ἐκκλησιαστικό σχίσμα πού προωθεῖ ἤδη ὁ Βαρθολομαῖος , μέ τήν παράνομη ἐμπλοκή του αὐτή τή φορά στή Λιθουανία, τόν βλέπουμε ἐδῶ νά ὑπογράφει συμφωνία συνεργασίας μέ τή Λιθουανή πρωθυπουργίνα Ἰνγκρίντα Σιμονιτέ, δια τῆς ὁποίας ἱδρύεται μία παράπλευρη ἐκκλησιαστική ἀρχή ἐκτός τῆς κανονικῆς Ὀρθόδοξης Λιθουανικής Ἐκκλησίας πού ὑπάγεται (ὅπως καί ἡ νόμιμη Οὐκρανική) στό Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας. 
 
 
«Σήμερα ἀνοίγεται μπροστά μας μιά νέα προοπτική καί μιά εὐκαιρία νά ἐπιδιώξουμε ἀπό κοινοῦ τήν ἵδρυση τῆς Ἐξαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στή Λιθουανία» δήλωσε ὁ πρωτοκορυφαῖος δούρειος ἵππος τῆς Νέας Ἐποχῆς μετά τήν ὑπογραφή τῆς συμφωνίας, πού προετοιμαζόταν ἀπό τό φθινόπωρο τοῦ 2022, ὅταν Λιθουανοί πολιτικοί ἐπισκέφτηκαν τόν Ἀρχοντώνη στό Φανάρι (2η φωτογραφία), γιά νά μεθοδεύσουν τήν ἐξουδετέρωση τῆς κανονικῆς Λιθουανικής Ἐκκλησίας (κατά παρόμοιο τρόπο μέ ὅ,τι ἔγινε καί πρό ἐτῶν στήν Οὐκρανία).
 
 Μπορεί να είναι εικόνα 6 άτομα και όρθια άτομα
Θυμίζουμε ἀκόμη ὅτι ὁ Φαναριώτης ἀρχιλυκοποιμένας δέχθηκε πρόσφατα ὑπό τό ὠμοφόριό του 5 καθῃρημένους Λιθουανούς κληρικούς (δύο ἀπό αὐτούς τούς βλέπετε στήν 3η φωτογραφία), ἀκυρώνοντας μονομερῶς τίς ἐνέργειες πού ἔκανε ἡ κανονική Ὀρθόδοξη Λιθουανική Ἐκκλησία ἐναντίον τους (εἶχαν καθαιρεθεῖ πέρυσι γιά μιά σειρά ἐκκλησιαστικῶν παραπτωμάτων, συμπεριλαμβανομένης τῆς «σχισματικῆς δραστηριότητας, τῆς πρόθεσης καί τῆς ὀργάνωσης τῆς μετάβασης σέ ἄλλη δικαιοδοσία τῆς Ἐκκλησίας χωρίς τήν εὐλογία τοῦ ἐπισκόπου τους»). 
 Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα, όρθια άτομα και εσωτερικός χώρος
 
Τήν περασμένη Κυριακή 19 Μαρτίου μάλιστα οἱ ἐν λόγῳ καθῃρημένοι λεβέντες τέλεσαν τήν πρώτη ψευτολειτουργία τους ὡς κληρικοί τῆς Κωνσταντινουπόλεως στήν πρωτεύουσα τῆς Λιθουανίας Βίλνιους (4η φωτογραφία).
 
 Μπορεί να είναι εικόνα 10 άτομα, όρθια άτομα και εσωτερικός χώρος
Ἡ Λιθουανική Ἐκκλησία φυσικά ἀπέρριψε ὅλες αὐτές τίς αὐθαιρεσίες τῆς Κωνσταντινούπολης, καταδικάζοντας τή νέα εἰσπήδηση τοῦ καθ' ἕξιν πλέον σχισματοποιοῦ Φαναριώτη ρασοφόρου σέ ἔδαφος στό ὁποῖο (ὅπως ἀκριβῶς καί στήν Οὐκρανία) δέν ἔχει στήν πραγματικότητα καμία ἀπολύτως ἐκκλησιαστική δικαιοδοσία.
 Ὁ λεγάμενος βεβαίως, πού οὐδόλως πτοεῖται ἀπό τέτοια, ἔχει ἤδη δηλώσει πρόσφατα ὅτι ἔχει τήν ἐξουσία νά ἄρει τίς κανονικές κυρώσεις πού ἐπιβλήθηκαν ἀπό ἄλλες Ἐκκλησίες καί νά δέχεται κληρικούς χωρίς τήν ἀπαραίτητη κανονική ἀποκατάσταση ἀπό τόν προηγούμενο ἱεράρχη τους.
Ὅλα αὐτά σέ ἕνα ἀκόμη ἑωσφορικῆς οἴησης παραλήρημα, πού δικαιώνει γιά μία ἀκόμη φορά ὅσους τόν ἀποκαλοῦν ἐδῶ καί χρόνια «Πάπα τῆς Ἀνατολῆς» καί ἀποδεικνύει ἐκ νέου πόσο ξεδιάντροπα θεωρεῖ τόν ἑαυτό του γενικό ντερβέναγα ὅλης τῆς παγκόσμιας Ὀρθοδοξίας. 
Ἕνα ἐνεργούμενο τῶν στοῶν καί τῶν ὑπογείων τῆς Νέας Τάξης καί τῆς Νέας Ἐποχῆς, πού ὅλη του ἡ πατριαρχεία εἶναι ἕνας συνεχής κατήφορος πρός τήν ἐπικράτηση τῆς δαιμονικῆς παναίρεσης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τήν προώθηση τῆς Παγκόσμιας Πανθρησκείας τοῦ Ἀντιχρίστου. Νά τόν χαίρονται αὐτοί πού τόν προσκυνᾶνε ἀκόμη...

 Νεκτάριος Δαπέργολας

1 σχόλιο:

Τ.Γ. είπε...

Πάντα αποστομωτική η γραφίδα του κου Δαπέργολα! Κάποιοι πολύ λίγοι, ξεμπροστιάζουν τους επίορκους. Τους ευχαριστούμε.