Σάββατο 25 Μαρτίου 2023

"Η Μεγαλοσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρέμμα. Με της καρδιάς το πύρωμα μετριέται και με το αίμα"

Μπορεί να είναι εικόνα 4 άτομα και κείμενο
Κωστής Παλαμάς, 1859-1943

Δεν υπάρχουν σχόλια: