Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023

Το δύσκολο το κάνουμε σήμερα. Το αδύνατο αργεί λίγο περισσότερο.

 Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα και εξωτερικοί χώροι 

Νόμπουο Σουζούκι

Δεν υπάρχουν σχόλια: