Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022

Ο παπα-Φώτης Λαυριώτης ο δια Χρστόν σαλός της Μυτιλήνης"

Ομιλιτής π. Θεμιστοκλής Χριστοδούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: