Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022

Δεν υπάρχει Ελληνικό Έθνος χωρίς Ορθόδοξη Πίστη. Δεν υπάρχει Ελλάδα χωρίς Χριστό. Να το εννοήσουμε και να το βιώσουμε: Ο Χριστός είναι Το Παν.

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο

Δεν υπάρχουν σχόλια: