Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022

''Υπάρχει μια γνώμη του Θεού...''Εις την Παλαιάν Διαθήκην, υπάρχει μια γνώμη του Θεού διά του Σολομώντος που λέγει το εξής: «Σοφός εστίν ο σώζων ψυχάς». Δεν λέγει σοφός έστιν ο αποταμιεύων χρυσόν, ο αγοράζων αγρούς, ο κτίζων σπίτια κτλ., αλλά ο σώζων ψυχάς. Αυτός, λέγει, είναι σοφός... 

πηγή+Δημήτριος Παναγόπουλος Ἱεροκήρυκας 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: