Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

Μία προσευχή, πού έλεγε ή γιαγιά μου λίγο καιρό πρίν φύγει γιά Τήν βασιλεία Τού Θεού

"Γλυκιά μου Μανούλα, Παναγία μου.
Επίτρεψέ μου νά Σού μιλήσω, νά σέ απασχολήσω λίγο. 

Όλα στήν ζωή έχουν τέλος, Μανούλα μου. 
Έτσι καί ή δική μου ζωή έφτασε πιά στό τέλος. 

Θέλω όμως, προτού φύγω από αυτόν τόν κόσμο, Παναγία μου,,, νά κάνω μία σύντομη αναδρομή τής ζωής μου ενώπιόν σου... 
Νά Σέ ευχαριστήσω, γιατί σέ όλη τήν ταλαίπωρη αμαρτωλή ζωή μου , 
την γεμάτη περιπέτειες,θλίψεις καί διωγμούς, ήσουν κοντά μου…..
Σέ ευχαριστώ καί πού μού έδωσες τήν αγία εικόνα Σου, τήν Παντάνασσά μου, νά τήν έχω εγκόλπιο σέ όλη μου τήν ζωή….
Είς Σέ, Μανούλα μου, ανατίθημι τά πάντα..
Όταν έρθει ή ώρα, παράλαβε τήν άθλια ψυχή μου.

Μήν μέ αφήσεις νά χαθώ.
Δι’ευχών τού Πατρός μου Ιωσήφ.
Αμήν

 +Γέροντα της Ιωσήφ τού Βατοπαιδινού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: