Τρίτη 5 Ιουλίου 2022

"Μη θέλεις τα πολλά, τα παραδίπλα σου, ή τα πέρα μακρυά. Αντίθετα φρόντισε αυτό το λίγο που έχεις να το Αγιάσεις".

Μπορεί να είναι εικόνα εξωτερικοί χώροι

Δεν υπάρχουν σχόλια: