Παρασκευή 20 Μαΐου 2022

Ἡ ἐλευθερία δὲν κερδίζεται ἄν δὲν ἐλευθερώσουμε τὸ ἐσωτερικό μας ἀπὸ τὰ μπερδέματα καὶ τὰ πάθη. Κι αὐτό βέβαια μόνο σὺν Χριστῶ γίνεται. Στὸ Χριστό εἶναι ἡ χαρά. Ὁ Χριστός τὸ πάθος τὸ μεταβάλλει σὲ χαρά.

Μπορεί να είναι ασπρόμαυρη εικόνα 1 άτομο 

Άγιος  Πορφύριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: