Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

Eίπε Γέρων

 Μπορεί να είναι εικόνα 5 άτομα, άτομα που στέκονται, άτομα που περπατούν και εξωτερικοί χώροι

Δύο άγιες μονές ξέρουμε,γνωρίσαμε και εμπιστευόμαστε συχνά...!!
Την Υπο.. Μονή και την Επι...Μονή!

Δεν υπάρχουν σχόλια: