Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ :Ο Γέρων Νικόδημος Αγιοπαυλίτης απαντά στις ψευδής καταγγελίες για τον κορονοϊό στη Νέα Σκήτη!

Δεν υπάρχουν σχόλια: