Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021

Ὁσίου Παρθενίου της Μονής Κουδουμά

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο και γένι 
 
Θὰ ἔρθουν Πατριάρχες καὶ Δεσποτάδες,
ποὺ θὰ σᾶς ποῦν πὼς ἡ Ἐκκλησία ἔχει τὸ ἴδιο κέντρο καὶ πολλὲς πόρτες.
Κέντρο ἕνας Θεὸς καὶ μπασὰ (πόρτα) καὶ ἀπὸ τὴν μπάντα (πλευρὰ) τοῦ Πάπα, τοῦ Καλβίνου καὶ ὅλων τῶν αἱρετικῶν!
Τὸ νοῦ σας νὰ κρατήσετε τὴν μία καὶ μοναδικὴ πόρτα!
Τὴν Ἁγία Ὀρθοδοξία!

 

1 σχόλιο:

Νίκος είπε...

«Για του Χριστού την Πίστη την Αγία και της Πατρίδος την Ελευθερία»