Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021

** Οι χούντες έχουν τον ίδιο σκηνοθέτη ***

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο και κείμενο που λέει "ΞΥΠΝΗΣΤΕ 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ 3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΡΟΝΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΕΛΛΡΔΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΦΑΔΕΙΑΣ D.ส00r.18423741 Health Passport COVID-19 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ лy6oиHmyy κονζμις. Μυμαίν UNeIrEuL Ahnenpaß ΜΕΤΑΞΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 4ης Αυγούστου 1936 οι ΧΟΥΝΤΕΣ ΕΧΟΥΝ TON ΙΔΙΟ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΧΙΤΛΕΡΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 11ης Μαρτίου 2020"
Στην εποχή της χιτλερικής δικτατορίας υπήρχε το γενεαλογικό διαβατήριο (Ahnenpaß). Με αυτό το νομιμοποιητικό έγγραφο οι πολίτες πιστοποιούσαν ότι αποτελούν τμήμα του γερμανικού λαού ένεκα της γενεαλογίας τους και όχι ένεκα πολιτισμικών χαρακτηριστικών. Οι εμπνευστές του εν λόγω διαβατηρίου είχαν οραματισθεί τον γερμανικό λαό ως κοινότητα αίματος (Blutgemeinschaft) αποτελούμενη από ανθρώπους με εκ γενετής κοινά χαρακτηριστικά προσωπικότητας. 
 
Προκειμένου να καταστεί εφικτός ο διαχωρισμός του πληθυσμού επί τη βάσει ρατσιστικών κριτηρίων και έτσι να επιφυλάσσεται προνομιακή μεταχείριση σε όσους ανήκουν στη γερμανική κοινότητα εις βάρος των ανεπιθύμητων μειονοτήτων, όπως π.χ. των Εβραίων, των Ρομά και των Σίντι, ήταν απαραίτητο το γενεαλογικό διαβατήριο, το οποίο περιείχε στοιχεία σχετικά με τη γέννηση, τη βάπτιση, τον γάμο και τον θάνατο τόσο του κατόχου όσο και των ανιόντων του μέχρι πέμπτης γενεάς.
 
Στην εποχή της μεταξικής δικτατορίας της 4ης Αυγούστου 1936 υπήρχε το πιστοποιητικό των κοινωνικών φρονημάτων.
Αυτό κατέληγε πρακτικά να αποκλείει από τη δημόσια διοίκηση, αν όχι και από κάθε έμμισθη απασχόληση στις κυριότερες επιχειρήσεις της χώρας, οποιονδήποτε δεν προσκόμιζε επαρκείς αποδείξεις για την προσήλωσή του ή, στην καλύτερη περίπτωση, για τη μη αντίθεσή του προς το «Νέον Κράτος». Από την άποψη αυτή, τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων εγγράφονταν στη λογική της υποκατάστασης της έννοιας του δικαιώματος από την ιδέα του καθήκοντος.
 
Στην εποχή της παγκόσμιας υγειονομικής δικτατορίας τα γενεαλογικά διαβατήρια και τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων μετεξελίχθηκαν μέσω της τεχνολογίας σε πιστοποιητικά υγειονομικών φρονημάτων.
 
Συμπέρασμα: Όλες οι χούντες έχουν τον ίδιο σκηνοθέτη.
Αυτό που κάνει σήμερα τη διαφορά, και δεν αφήνει τον πολίτη να αντιληφθεί το DNA της υγειονομικής χούντας, είναι η τεχνολογία:
Οι πολίτες μοιάζουν με τεχνολογικά πρεζόνια, που, λόγω της ανάγκης τους να χτυπήσουν την ηλεκτρονική δόση τους (πριν από ή μετά την €μβολιαστική δόση τους), δεν αισθάνονται την αντισυνταγματική εξακρίβωση των στοιχείων τους ως δικτατορία των αχρείων.
Τα εκπαιδευμένα πειραματόζωα αδημονούν να αντικρίσουν την χρωματοποιημένη και συμβολοποιημένη έγκριση της υγειονομικής τους καθαρότητας (με πράσινο + τικ), όπως επί Χίτλερ ο κόσμος χαιρόταν να νιώθει, ως απόγονος της Αρίας φυλής, γενεαλογικά καθαρός κατέχοντας και επιδεικνύοντας το γενεαλογικό διαβατήριο.
Καθαρότητα σημαίνει ανωτερότητα έναντι των (δήθεν) ακαθάρτων.
Όλα αυτά τεχνάσματα των καθαρμάτων...

 Κωνσταντίνος Βαθιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: