Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021

"Πᾶς οὖν (λοιπόν) ὅστις (όποιος) ὁμολογήσει ἐν Ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ (και Εγώ) ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός Μου τοῦ ἐν Οὐρανοῖς· ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί Με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν Οὐρανοῖς."

Μπορεί να είναι εικαστικό 1 άτομοΚατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, 10:32-33

5 σχόλια:

δον κιx ο τις είπε...

Καταπληκτική, νομίζω

και η ιδέα τής απόδοσης
στή νεοελληνική, μόνο
των δύο... τριών λέξεων,
που μπορεί να δμιουργούσαν
αμηχανία...


Ευχαριστούμε Τρελλέ...!

Χρήστος είπε...

Ο Ιερός Χρυσόστομος για την ομολογία της πίστης στον Χριστό:

Και πρόσεξε την ακρίβεια των λόγων Του.
Δεν είπε «ἐμένα» αλλά «ἐν ἐμοὶ», για να δείξει ότι αυτός που ομολογεί δεν ομολογεί με τη δική του δύναμη, αλλά με τη βοήθεια της χάριτος από τον ουρανό.
Για εκείνον που το αρνείται όμως δεν είπε «ἐν ἐμοὶ» αλλά «ἐμένα», διότι αυτός, επειδή στερήθηκε τη δωρεά, Τον αρνείται κατ’ αυτόν τον τρόπο.
«Ναι, αλλά για ποιο λόγο κατηγορείται», θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος, «εάν αρνείται τον Χριστό, αφού προηγουμένως τον εγκατέλειψε η θεία χάρη;».
Κατηγορείται διότι η εγκατάλειψη αυτή οφείλεται σε εκείνον που τον εγκατέλειψε ο Κύριος εξαιτίας των πονηρών του έργων.

ΓΙΑ ΑΥΤΌ ΑΔΕΡΦΟΙ ΜΟΥ

Η Ομολογία είναι οδός σωτηρίας, χωρίς ομολογία δεν σώζεται κάνεις.
Η ομολογία μπορεί να γίνεται καθημερινά με την ίδια τη ζωή μου.
Το πώς μιλάω, το πώς συμπεριφέρομαι, το πώς ντύνομαι, δεν ακολουθώ αυτό που κάνουν οι πολλοί.

Δυστυχώς υπάρχουν και οι βολεμένοι, οι δειλοί και οι προσκυνημένοι. Ας προσευχόμαστε για αυτούς να τους φωτίσει ο Θεός.

Ανώνυμος είπε...

Και μετά από όλα αυτά θεωρείται έγκυρο το μυστήριο της εξομολόγησης από έναν ιερωμένο. που θεωρεί την έκτρωση και λοιπές αμαρτίες ως " θεραπευτικές";, που επισης λέει. Ε δεν τρέχει και τίποτα πόυ ο Χριστός αναστήθηκε το Μεγάλο Σάββατο. Πράγματι αναρωτιέμαι. Τι αφεση αμαρτιών θα λάβουμε από όλους αυτούς....

δον κιx ο τις είπε...

Το Μυστήριο τής μ ε τ α ν ο ί α ς
τελείται
όσο υπάρχει κ α ν ο ν ι κ ή
ι ε ρ ω σ ύ ν η

και δεν εξαρτάται από την αγιότητα ή μή τού εξομολόγου.


Δηλαδή, ό π ο ι α δ ή π ο τ ε
α μ α ρ τ ί α μου
εξομολογήθηκα εν μ ε τ α ν ο ί α

συγχωρείται

με την ανάγνωση τής
συγχωρετικής ευχής.


Το πρόβλημα είναι...
τί π ν ε υ μ α τ ι κ ή συμβουλή
μπορεί να μου δώσει κάποιος,
που έχει παρασυρθεί σπό ένα πνεύμα

που... νεωτερίζοντας ...

δεν σποδέχεται την διαχρονία
τής Ορθοδοξίας

και συμμετέχει
στή ληστρική ν έ α ερμηνεία
τών δογμάτων,
μακρυά από το πηδάλιο,
που... χαϊδευει τα πάθη
α π ο μ α κ ρ υ ν ό μ ε ν η
από τόύς Αγίους Πατέρες μας

και... χάριν τού οικουμενισμού
και τής ερχόμενης πανθρησκείας,
προσπαθεί να προσαρμοστεί

στά κελεύσματά της

α λ λ ο ι ό ν ο ν τ α ς
την π ί σ τ η τών Π α τ ε ρ ω ν
μ α ς...!

Ανώνυμος είπε...

Μακριά απ'αυτούς.