Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "Η γνώση κάνει τον άνθρωπο ακατάλληλο για σκλάβο. Frederick Douglas"

1 σχόλιο:

δον κιx ο τις είπε...

Κι όμως, υπάρχει μιά "γνώση"...

κατά το...
"διανοίχθησαν" οι οφθαλμοί αυτών...

που... όποιος
μ π ο λ ι α σ τ ε ί...μ'αυτην...
σκλαβώνεται
στό...γ ν ω μ ι κ ό θέλημά του

γινόμενος
σκλάβος... και σκλαβωτής...

με τόσο απόλυτο τρόπο,
που τιποτ'άλλο δεν ημπορεί
πλέον να...

...εννοήσει... ο ...γερμένος του

Ν ο ύ ς...

...

...παύει δηλαδή
να είναι...
νούσικος άνθρωπος...!