Κυριακή, 20 Ιουνίου 2021

Γέροντας Στέφανος των Δανιηλαίων ψάλει το Δοξαστικό της Πεντηκοστής «Βασιλεύ ουράνιε»

Ήχος πλ. β΄ Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος, και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: