Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021

Εάν αυτά που σας λέω συμφωνούν με ό,τι λέγουν οι άγιοι Πατέρες, να τα ακολουθήσετε. Αν δεν συμφωνούν, να τα απορρίψετε...

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο, γένι και κείμενο~ Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς

Δεν υπάρχουν σχόλια: