Σάββατο, 15 Μαΐου 2021

Πρωϊνή έκπληξη! Μπήκε σα σίφουνας..98 χρονών!! Δόξα τω Θεώ

 

Αστέριος Δεβρελης, ίσως από τους τελευταίους εν ζωή μεγάλους ψάλτες της παλιάς εποχής της Θεσσαλονίκης, μαθητής του Αθανασίου Παναγιωτιδη. Ο Θεός να τον δίδει δύναμη και χάρη για τη χαρά που μας έδωσε μέσα στη γενικότερη γυρω μας μιζέρια, με το δοξαστικο που ψέλνει....

 ΑΝΕΒΗ Ο ΙΗΣΟΥΣ – Δοξαστικό Εσπερινού Κυριακής του Παραλύτου πλ Α’ Ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα, ἐπὶ τὴ Προβατικὴ κολυμβήθρα, τὴ λεγομένη κατὰ Ἰουδαίους Βηθεσδά, πέντε στοὰς ἐχούση, ἐν ταύταις γὰρ κατεκειτο πλῆθος τῶν ἀσθενούντων, Ἄγγελος γὰρ τοῦ Θεοῦ κατὰ καιρὸν ἐπιφοιτῶν, διετάραττεν αὐτήν, καὶ ῥῶσιν ἐχαρίζετο τοὶς προσιοῦσιν ἐν πίστει, Καὶ ἰδὼν ὁ Κύριος χρονιοῦντα ἄνθρωπον, λέγει πρὸς αὐτόν, θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι; ὁ ἀσθενῶν ἀπεκρίνατο, Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα, ὅταν ταραχθῆ τὸ ὕδωρ, βάλη μὲ εἰς τὴν κολυμβήθραν, ἰατροὶς κατηνάλωσα τὸν ἅπαντά μου βίον, καὶ ἐλέους τυχεῖν οὐκ ἠξιώθην, ἀλλ’ ὁ ἰατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων, λέγει πρὸς αὐτόν, Ἀρόν σου τὸν κράββατον καὶ περιπάτει, κηρύττων μου τὴν δύναμιν, καὶ τὸ μέγα ἔλεος ἐν τοῖς πέρασι.

 

 

 

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Αστέριος Δεβρελης, ίσως από τους τελευταίους εν ζωή μεγάλους ψάλτες της παλιάς εποχής της Θεσσαλονίκης, μαθητής του Αθανασίου Παναγιωτιδη. Ο Θεός να τον δίδει δύναμη και χάρη για τη χαρά που μας έδωσε μέσα στη γενικότερη γυρω μας μιζέρια, με το δοξαστικο που ψέλνει

Ανώνυμος είπε...

ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟΣ!!!ΑΣΤΕΡΙ ΜΕΓΑΛΟ!!!!

Ανώνυμος είπε...

Δεν έχω λόγια να το περιγραψω αυτό το Εξαλεπτο δεν βρίσκω λέξεις μόνο δάκρυα χαράς

Ανώνυμος είπε...

Αστέριος Όνομα και Πράγμα! Ευχαριστουμε!

Ανώνυμος είπε...

Άρχοντας...

Ι.