Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

Όταν η Ελευθέρια ειναι το ύψιστο αγαθό!

Μαρτυρία της Αυγής Παναγίδη κόρη του Ανδρέα Παναγίδη ,αγωνιστή του Κυπριακού αγώνα.

  

Ας ακούσουν οι υγειολάτρες κοβιντιανοί, Εκκλησιαστικοί, και πολιτικοί, η ελευθερία υπέρτατο αγαθό, ποτισμένη με το Αίμα των Αγίων και των Ηρώων. Η Ελευθερία ειναι το ύψιστο αγαθό και όχι η υγεία ,δεν υπάρχει υγεία χωρίς Ελευθερία ,αλίμονο σε κείνους τους άνους  που δεν το καταλαβαίνουν !

Δεν υπάρχουν σχόλια: