Κυριακή, 11 Απριλίου 2021

Νὰ δεῖς τὸν Κόσμο σὲ ἕναν κόκκο ἄμμου,/ καὶ τὸν Οὐρανό σ΄ ἔνα ἀγριολούλουδο,/ νὰ κρατήσεις τὸ Ἄπειρο στὴν παλάμη σου/ καὶ τὴν Αἰωνιότητα σὲ μιὰν ὤρα

 Μπορεί να είναι εικόνα φύση και ουρανόςWilliam Blake

Δεν υπάρχουν σχόλια: