Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021

Ψυχή μου, ψυχή μου

ψάλλει ο Μοναχός Πανάρετος Φιλοθεΐτης

«Ψυχή μου, ψυχή μου,

ἀνάστα, τί καθεύδεις

τό τέλος ἐγγίζει

καί μέλλεις θορυβεῖσθαι·

ἀνάνηψον οὖν,

ἵνα φείσηταί σου Χριστός ὁ Θεός,

ὁ πανταχοῦ παρών

καί τά πάντα πληρῶν».

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: